Plan jobbar för en bättre skola i Sri Lanka

Två flickor på skolan som tyckte det var spännande att öva sin engelska med oss.

Den här skolan i Walpola är ursprungligen från 1956 och både lokaler och utrustning har länge varit undermåliga. Under de 30 år som inbördeskriget pågått mellan Tamiler och Singaleser har dessutom kvaliteten på utbildningen varit låg och för barnen framtiden så oviss att studera inte känts meningsfullt. Barnens föräldrar som är jordbrukare saknar oftast själva utbildning och har inte heller uppmuntrat barnens skolgång.

Efter krigets slut 2009 har man med Plans stöd utförd en mängd förbättringar som lett till att skolan idag har klassrum, separata latriner för pojkar och flickor, teknisk utrustning och skolmaterial. Man har också tränat lärarna i mer interaktiva utlärningsmetoder för att motivera eleverna och skärpa deras kunskaper. Även föräldrarna har involverats för att de ska tycka att det är värt att skicka barnen till skolan.  I samarbete med Plan har man även bedrivit påverkansarbete för att få staten att se till att det finns finnas lärare i alla ämnen.  Den här skolan med 200 elever från årskurs 1-11 har en engelsklärare men långt ifrån alla skolor har det. Och då har ändå staten bestämt att engelska ska läras ut från årskurs 1 parallellt med modersmålet Sin hala eller Tamil.

Vi hälsades välkomna till skolan av elever som överräckte Lotusblad som var och en av oss fick ta emot.
Skolans engelsklärare.
Skolan bjöd på ”Tea party” med typiska Lankesiska sötsaker.

Text och foto: Åsa Malmqvist

Barn har rätt till utbildning enligt Barnkonventionen. Utbildning kan förändra förutsättningarna i livet. Vill du ge fler barn chans att gå i skolan? Då ska du bli Skolfadder!

Japan ett år efter tsunamin

I söndags var det ett år sedan tsunamin i Japan där Plan fanns på plats för att hjälpa till. Stora medier rapporterade i söndags om Plans arbete. Ett internationellt erkännande för Plans insatser. Al Jazeera valde att lyfta fram Plans djupgående analys om Japans återhämtning och The Huffington Post plockade också upp en av Plans artiklar. Plan syntes också i AFP, Thomson Reuters och på BBC. Plans fokus på känslomässigt stöd för överlevande har diskuterats brett på forum för psykisk hälsa.

Då drar vi ut i fält igen!

Denna gång har vi varit på öns norra del, i området Abra de Ilog och besökt mangyansamhället Mamara där delar av stammen Iraya bor. Men innan vi kom dit stannade vi till vid natursköna Libuaosjön.

Sjön är en av de finaste och renaste insjöarna i hela Filippinerna. Den har fått sitt namn efter näckrosen ”Libwa” som växer i sjön.

Samhället Mamara ligger vid foten av bergen och bilen kunde ta oss nästan hela vägen fram. Iraya är den stam som närmat sig befolkningen på låglandet mest, och de har i princip övergett sitt eget språk för att uteslutande tala tagalog. Trots det finns det fortfarande stora skillnader mellan dem och den övriga befolkningen. Mangyanerna i Mamara är väldigt fattiga trots att de lever så nära den övriga civilisationen, i jämförelse med många andra mangyansamhällen. De blir fortfarande utnyttjade och jag fick berättat för mig att under de ”hungriga månaderna” brukar jordbrukare från låglandet komma till dem och köpa deras odlingsbara mark till vrakpriser. Eftersom de vissa perioder nästan helt saknar mat är möjligheten att snabbt få lite pengar för svår att stå emot, trots att det bara ger en kortsiktig lösning på problemet.

Plan informerar mangyanerna om vikten av att de behåller den odlingsbara mark de äger. Utbildningar har också hållits för att effektivisera jordbruket. Ett projekt som startats för att öka försörjningsmöjligheterna och tillgången till näringsrik mat är projektet med fiskdammar. 14 stycken dammar finns nu i byn och Plan har bidragit med kunskap om utformningen av dammarna samt fiskyngel. Vatten leds in i dammarna via den närliggande bäcken och fiskarna matas sedan med termiter, som finns runtom i hela byn. Pinnarna runt dammen finns där som staket för att hålla boskapen borta. Plan har även i Mamara gett stöd för byggandet av en ny skolbyggnad. Byggnaden innehåller två klassrum och elever från Mamara och närliggande byar kan nu gå i skola här och få undervisning fem dagar i veckan. Bakom skolan har man även anlagt en liten trädgård för att odla grönsaker som används till skollunchen.

Även här har påverkansarbete gett resultat och här pågår byggandet av ett tredje klassrum för fullt. Byggnaden finansieras av Utbildningsdepartementet. En vanlig syn här på Mindoro, en basketplan. Basket är nämligen nationalsporten här och varje by jag hittills besökt har haft en basketplan.

Det börjar dra ihop sig nu, knappt två veckor kvar tills faddergruppen kommer hit. Det är en del mindre detaljer som måste slipas lite på innan allt är klart. Ser verkligen fram emot att gruppen kommer hit, det ska bli så roligt att få visa allt som Occidental Mindoro har att erbjuda!

 

//Cecilia Karlén

Avskaffa barnarbete i Kairo

Varje dag går tusentals barn till arbetet. Muhammed har arbetat sedan han var väldigt liten, för att hjälpa sin familj.

I går visades Plan Sveriges projekt ”Avskaffa barnarbete i Kairo” på Världens barn-sändningen i Svt. Plans inslag kommer 20 minuter in i klippet. Se klippet här!

Barnarbete är ett stort problem i Egypten. Trots att det finns nationell lagstiftning som förbjuder barnarbete arbetar så många som 6,5 procent av alla barn mellan 6 och 14 år. Anledningarna är många: utbredd fattigdom, låg kvalitet på utbildning liksom brister i de existerande lagarna som gör att det är tillåtet att anställa barn för arbete i hemmet eller inom jordbruket.

Sms:a 50, 100 eller 200 till 72 999 så skänker du motsvarande summa.

Läs mer här om hur du kan stödja!


Hallå där, Shifteh Khodaei!

Shifteh Khodaei är i Malawi för Plans räkning till och med nyårsafton.

Hallå där, Shifteh Khodaei ”Project Coordinator”
på projektet Learn 
Without Fear.

Du befinner dig i Malawi. Vad ska du göra i där?
–  Jag kommer arbeta med Plans Skolfadderskap som bedrivs här i Malawi och finansieras genom svenska faddrar. Jag var här under tre månader i våras och utvärderade detta projekt som har bedrivits i tre år. Nu är jag här igen för att stödja Plan Malawi i att fortsätta utveckla och förbättra projektet för de kommande tre åren.

Hur länge blir du borta?
–  Jag blir borta i tre månader.

Hur känns det?
–  Det känns superkul att vara här igen, och att se lite mer konkreta resultat från arbetet som jag gjorde här i våras.

Vad har du för förhoppningar/mål med resan?
–  Jag hoppas att det kommer att resultera i att det här projektet blir ännu bättre och bland annat leda till att våldet i skolorna minskar på sikt i Malawi. Jag har även en förhoppning om att vi ska kunna få fler personer i Sverige att stödja projektet och på så vis kunna uppnå mer resultat, då behoven är väldigt stora här. Det är givetvis även en fantastisk möjlighet för mig personligen att få lära känna ett helt annat land och kultur. Kunskaper som jag kommer att ha stor nytta och glädje av när jag är åter på kontoret i Stockholm.

Följ Shiftehs arbete i Malawi här på Plan-bloggen.

Jag vill veta mer om Learn Without Fear!