Arbetet mot barnäktenskap drivs på flera nivåer samtidigt i Pakistan

ungdomsgrupper pakistanI Pakistan jobbar Plan med projektet Plan Pakistan Child Marriage (Prevention) Initiative, vilket finansieras av Svenska Postkodlotteriet och även av de medel som vi i Sverige har samlat in via våra flickafaddrar. Det övergripande målet är att minska antalet barnäktenskap med 30 % i tre områden i södra Punjab i Pakistan. Vi besöker en av byarna för utvärdering och uppföljning av projektet. Här har Plan bland annat etablerat 12 Youth Friendly Communities, vilket är en form av ungdomsgrupper som drivs av volontärer som utbildats av Plan och som i sin tur ska handleda ungdomarna.

– Innan jag gick med i Plans ungdomsgrupp visste jag inte vad jag hade för rättigheter. Men nu vet jag, och tillsammans med de andra flickorna i gruppen har vi lärt oss hur vi ska hitta lösningar på våra problem och hur vi ska argumentera för vår sak, berättar Mehwish Jan som är 23 år.

Ungdomsgrupper ger ökad medvetenhet

Gruppen har funnits i närmare ett år och har ett 15-tal mer eller mindre aktiva medlemmar. Volontärerna undervisar ungdomarna i s.k. livskunskap (Life skill based education), vilket syftar till att ge ungdomarna en bättre förståelse för vilka rättigheter de har och förhoppningsvis ge dem en bättre självkänsla och ökad medvetenhet. Vissa av ungdomarna utbildas också till handledare så att de kan vidareförmedla vad de lärt sig i andra sammanhang.

Flickorna berättar att vissa föräldrar varit skeptiska till dessa center.

– Mina föräldrar var mycket tveksamma. De trodde att jag skulle bli alldeles för modern och att jag skulle börja klä mig i jeans och ha annorlunda åsikter, berättar Memona, 24 år, som vanligtvis besöker centret flera gånger i veckan.

Memona bor i byn tillsammans med sina föräldrar och sina två bröder och två systrar. Hon menar att många föräldrar verkar tycka att det är ok att låta flickorna vara med. Det är värre för dem som gifter sig.

– Jag har en vän som kom hit ofta förut, men nu har hon gift sig och nu får hon inte för hennes man säger nej.

Hon är dock övertygad om att detta inte kommer hända henne, eftersom hon nu vet hur hon ska argumentera på ett övertygande sätt och få föräldrarna att vänta med att gifta bort henne. De andra flickorna instämmer. De är överens om att den största fördelen att vara med i Plans ungdomsgrupper är att de blivit starkare som grupp och mer kunniga om sina rättigheter.

Teaterföreställning öppnar för diskussion

När vi besöker pojkarnas ungdomsgrupp får vi bland annat vara med på en interaktiv teaterföreställning om barnäktenskap, som framförs av en grupp unga vuxna som tillsammans med professionella skådespelare och pedagoger skrivit flera olika pjäser på temat barnäktenskap.

TeaterföreställningHela byn bjuds in för att delta och diskutera problematiken kring barnäktenskap, och föreställningen tas väl emot av de nära 200 besökarna. De är engagerade i frågorna och diskuterar livfullt. Teaterföreställningarna har visat sig vara ett effektivt sätt att förmedla information. Dels eftersom läskunnigheten är så låg, men även för att det finns en rad förutfattade meningar gällande barnäktenskap som man kan lyfta utifrån flera olika perspektiv.

De flesta som gifter sig slutar skolan

Plan har inlett samarbete med lokala skolor där de utbildar personalen om riskerna med barnäktenskap och hur det påverkar flickornas skolgång. Syftet är att de ska kunna jobba förebyggande och identifiera fall av barnäktenskap. Vi besöker byn Muhammad Shah där det finns en högstadieskola för flickor. Det är den enda flickskolan i området, vilket gör att det är väldigt svårt för de flesta flickorna att ta sig dit. Skolan har ca 500 elever men endast 11 lärare. Många av klasserna var lärarlösa eftersom en lärare kunde ha två klasser samtidigt. Av skolans alla elever är det två flickor som är gifta, de flesta som gifter sig slutar skolan.

flickskola-pakistan

Samina Ahmed, 24 år, är lärare på skolan. Hon berättar att de numera pratar med både lärare och elever om barnäktenskap för att öka medvetenheten om de här frågorna. De jobbar aktivt med eleverna för att de ska lära sig hur de ska argumentera till föräldrarna för att de ska förstå vikten av att de ska få gå kvar i skolan.

larare-pakistan

– Innan Plan kom hit kände jag inte till den lagstiftning som fanns gällande barnäktenskap, det vill säga att en flicka måste vara 16 år för att få gifta sig.

Samina berättar att hon vet att hon ska kontakta rektorn om hon upplever att någon av hennes elever är utsatta. Det är emellertid väldigt känsligt för skolan att lägga sig i familjens privatliv. Det bästa sättet ett påverka familjens beslut är att gå via Plan eller andra liknande organisationer.

Plan jobbar med nyckelpersoner på alla nivåer samtidigt

Genom att jobba med personal inom skola och sjukvård, samt med flickor och pojkar, deras föräldrar, religiösa ledare och andra viktiga personer i flickornas omgivning vill Plan öka medvetenheten och förändra attityden till barnäktenskap hos allmänheten. Men vi jobbar även på nationell nivå, med politisk påverkan för förbättrad lagstiftning mot barnäktenskap och med påverkansarbete gentemot nyckelpersoner som politiker, advokater och media för att säkerställa implementering av de lagar som finns. Dessa personer har i ett initialt skede bearbetats individuellt, och nästa steg är att etablera nätverk och samarbetsformer så att de kan upprätta system där man säkerställer implementering av lagarna.

Det är tydligt att våra kollegor på Plan i Pakistan har lyckats genomföra en gedigen insats på alla nivåer, och det ska bli intressant att följa utvecklingen i dessa områden framöver.

Av: Jessica Zimmerman, projektledare för Because I am a Girl, Plan Sverige

Uppdrag: Utrota barnäktenskap

alt
Pathani ingick barnäktenskap som 14-åring och ångrar det. Hon säger själv att det håller henne tillbaka och hindrar henne från att gå i skolan. Men hennes fattiga föräldrar hade inget val. Till höger Amina, 14, som också är på väg att giftas bort.

BARNÄKTENSKAP Pakistans befolkning har aldrig varit så ung som idag. Vilket gör att antalet flickor som riskerar barnäktenskap uppgår till 9 miljoner. Plan ser ett akut behov att genast börja arbeta förebyggande i regionen. Tack vare Svenska Postkodlotteriet, och alla lottköpare, är detta möjligt! Av de totalt 22 miljoner kronor som Plan Sverige tog emot av Svenska Postkodlotteriet igår går 8 miljoner till att stoppa barnäktenskap i Pakistan.

16,5 miljoner ungdomar i Pakistan är mellan 10-15 år. 9 miljoner av dessa är flickor. När de här tjejerna närmar sig puberteten sker drastiska förändringar i deras liv. Deras frihet stryps. Föräldrarna börjar ”skydda” dem från exponering utanför hemmet. Att gå i skolan till exempel, kanske inte längre blir en självklarhet. Föräldrarnas stränga restriktioner grundar sig ofta i en rädsla för att flickorna ska råka ut för något som kan skada familjens heder.

Barnäktenskap är olagligt i Pakistan. Ändå räknar man med att 40 procent av alla gifta kvinnor ingick äktenskap innan sin 18-årsdag. Och straffet är minimalt om man åker fast – 1 månads fängelse eller cirka 80 kronor i böter. Och även vid en fällande dom, så annuleras inte äktenskapet(!).

Att bli bortgift som barn är ett trauma, som ger svåra fysiska och psykiska men. Forskning visar att dessa flickor oftare rapporterar erfarenheter av fysiskt eller sexuellt våld. De har ingen möjlighet att vägra sex eller kräva kondom. De blir ofta gravida i ung ålder, innan kroppen är redo. Det har lett till att den vanligaste dödsorsaken världen över bland flickor 15-19 år är graviditetsrelaterad.

Traditionen med barnäktenskap lever vidare på grund av religion och fattigdom. Flickor ses som finansiella bördor. Ett barnäktenskap minskar antalet munnar att mätta, och hemgiften och brudens pris ger en tillskott i kassan för brudens familj. Och givetvis är det en fråga om makt – att skapa ett manligt förmyndarskap för kvinnor. Samt förlegade åsikter som att män bara finner unga flickor attraktiva.

Plans mål med projektet är att utrota barnäktenskap i Pakistan. Det handlar om att ändra lagar och attityder i hela samhället. Men det handlar också om att nå flickorna – och i det arbetet använder Plan bland annat fotbollen. För parallellt med träning och spel får flickorna lära sig mer om sina och barns rättigheter, och att de kan göra allt det som killarna kan.

Fotbollsstjärnan Caroline Seger är Plans Sverigeambassadör och i november åker hon till Pakistan för att uppleva Plans arbete på plats.
– Jag älskar att spela och träna fotboll. Det ger mig styrka och får mig att växa som människa. Jag vill att dessa tjejer ska få möjlighet att dela min kärlek till fotbollen, säger hon.

Ammi Bohlin/projektledare marknad

Den glömda katastrofen


Mazar, 14, i det tillfälliga flyktinglägret efter översvämningen i Pakistan.

Efter de stora översvämningarna i Pakistan förra året tvingades Mazar, 14, att fly från sitt hus till ett tillfälligt läger i en skola.
Där engagerade han sig för andra barns trygghet. Ett år senare besöker Plan Mazar igen för att se hur det är med honom i dag. Kolla klippet som sändes i TV4 här!   

Mazar, 13, berättar om kaoset som följer efter en naturkatastrof.

Tidigare: ”Barn kan bli kidnappade och sålda” Se filmen från 2010 där Mazar, 13, berätta om  översvämningen i Pakistan, och det kaos som är barnens vardag efter en naturkatastrof.