1 budget, 7 år, 2 miljarder barn

PLAN SVERIGE OCH EU Just nu avgörs hur EUs långtidsbudget för 2014 – 2020 ska fördelas. Plan är oroade då barns rättigheter inte ser ut att prioriteras i de senaste förslagen kring budgeten. Plan Sverige försöker ändra på det genom att påverka den svenska regeringen och svenska EU-parlamentariker.

Barn utgör en tredjedel av världens befolkning, och mer än hälften av befolkningen i utvecklingsländer. Därför är det viktigt att man främjar och skyddar barns specifika rättigheter. Barns fattigdom ökar världen över och att inte prioritera investeringar i exempelvis utbildning, hälsa och socialt skydd innebär långsiktigt negativa konsekvenser för barnen och samhället. Studier visar till exempel att det kan bidra till minskad produktivitet globalt.

Plan kräver att EU lever upp till sina specifika åtaganden när det gäller barns rättigheter och ser till att EUs budget möjliggör insatser för och med barn även i framtiden. Vi har bl.a. uppmanat den svenska regeringen att säkerställa att det blir specifika budgetallokeringar för barns rättigheter och att barns rättigheter är väl integrerade inom utvecklingssamarbetet. Vi vill också att de säkerställer att minst 20 procent av utvecklingsbudgeten går till hälsa och grundutbildning.

Rosie Grenklo, samordnare för resursmobilisering.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=jjz5aajZS2k&w=560&h=315]