Uppdrag: Utrota barnäktenskap

alt
Pathani ingick barnäktenskap som 14-åring och ångrar det. Hon säger själv att det håller henne tillbaka och hindrar henne från att gå i skolan. Men hennes fattiga föräldrar hade inget val. Till höger Amina, 14, som också är på väg att giftas bort.

BARNÄKTENSKAP Pakistans befolkning har aldrig varit så ung som idag. Vilket gör att antalet flickor som riskerar barnäktenskap uppgår till 9 miljoner. Plan ser ett akut behov att genast börja arbeta förebyggande i regionen. Tack vare Svenska Postkodlotteriet, och alla lottköpare, är detta möjligt! Av de totalt 22 miljoner kronor som Plan Sverige tog emot av Svenska Postkodlotteriet igår går 8 miljoner till att stoppa barnäktenskap i Pakistan.

16,5 miljoner ungdomar i Pakistan är mellan 10-15 år. 9 miljoner av dessa är flickor. När de här tjejerna närmar sig puberteten sker drastiska förändringar i deras liv. Deras frihet stryps. Föräldrarna börjar ”skydda” dem från exponering utanför hemmet. Att gå i skolan till exempel, kanske inte längre blir en självklarhet. Föräldrarnas stränga restriktioner grundar sig ofta i en rädsla för att flickorna ska råka ut för något som kan skada familjens heder.

Barnäktenskap är olagligt i Pakistan. Ändå räknar man med att 40 procent av alla gifta kvinnor ingick äktenskap innan sin 18-årsdag. Och straffet är minimalt om man åker fast – 1 månads fängelse eller cirka 80 kronor i böter. Och även vid en fällande dom, så annuleras inte äktenskapet(!).

Att bli bortgift som barn är ett trauma, som ger svåra fysiska och psykiska men. Forskning visar att dessa flickor oftare rapporterar erfarenheter av fysiskt eller sexuellt våld. De har ingen möjlighet att vägra sex eller kräva kondom. De blir ofta gravida i ung ålder, innan kroppen är redo. Det har lett till att den vanligaste dödsorsaken världen över bland flickor 15-19 år är graviditetsrelaterad.

Traditionen med barnäktenskap lever vidare på grund av religion och fattigdom. Flickor ses som finansiella bördor. Ett barnäktenskap minskar antalet munnar att mätta, och hemgiften och brudens pris ger en tillskott i kassan för brudens familj. Och givetvis är det en fråga om makt – att skapa ett manligt förmyndarskap för kvinnor. Samt förlegade åsikter som att män bara finner unga flickor attraktiva.

Plans mål med projektet är att utrota barnäktenskap i Pakistan. Det handlar om att ändra lagar och attityder i hela samhället. Men det handlar också om att nå flickorna – och i det arbetet använder Plan bland annat fotbollen. För parallellt med träning och spel får flickorna lära sig mer om sina och barns rättigheter, och att de kan göra allt det som killarna kan.

Fotbollsstjärnan Caroline Seger är Plans Sverigeambassadör och i november åker hon till Pakistan för att uppleva Plans arbete på plats.
– Jag älskar att spela och träna fotboll. Det ger mig styrka och får mig att växa som människa. Jag vill att dessa tjejer ska få möjlighet att dela min kärlek till fotbollen, säger hon.

Ammi Bohlin/projektledare marknad