Barnen kan inte ensamma ansvara för klimatet

Röster från unga aktivister från hela världen är eniga: vi måste minska på vårt fossila fotavtryck, vi måste få ned utsläppen! Makthavarna svarar genom att sätta på sig hörselkåpor. Vi måste lyssna på ungdomarna och ta klimathotet på allvar, om inte för vår skull så för deras.  Mariann Eriksson, generalsekreterare för Plan International Sverige, reflekterar över klimatmötet som avslutas idag, fredag. 

I två veckor har världens blickar varit riktade mot den polska industristaden Katowice och klimatmötet COP24. Idag, fredag 14/12, avslutades mötet och hoppet om ett löfte där alla länder tar sitt ansvar för att hejda klimatförändringarna har släkts. Det oroar mig eftersom det hotar hela vår existens. Inte minst tänker jag på den klimattyngda framtid som väntar nästa generation. Samtidigt kan man konstatera att det går att minska klimatutsläppen. Vi har de tekniska lösningarna på plats och vi har de ekonomiska muskler som krävs för att ställa om till hållbara energilösningar och samhällen. Vad vi nu behöver är ledare som kan se längre än till nästa val.

Om befolkningsökningen fortsätter i den takt som den gör nu kommer vi år 2100 att vara omkring 15 miljarder människor på jorden, det vill säga nära en fördubbling mot hur många vi är idag. Om vi inte agerar och minskar vår klimatpåverkan kommer jordens medeltemperatur vid den tiden ha stigit med 4,5 grader. I den världen kommer det utan tvekan att barn i låginkomstländer som kommer få betala för konsekvenserna som klimatförändringarna medför. Och de kommer också vara dessa barn som har minst resurser att hantera situationen.

Klimatförändringarna har redan idag stor inverkan på barnen genom ökade nivåer av undernäring, sjukdomar och fattigdom. I en klimatrelaterad katastrof är det också troligare att barnen tvingas sluta skolan och en större risk att de utsätts för våld. Utöver det kommer jakten på jordens allt minskande naturtillgångar som olja och gas också leda till en ökad risk för krig och konflikter, vilket även det drabbar barnen hårdast. Och barnens utsatthet är inte jämställd. Flickor drabbas hårdare än pojkar i en konflikt eller katastrof. Det är till exempel större risk att en flicka får sluta skolan för att hjälpa till i hemmet eller tvingas in i ett äktenskap, det är större sannolikhet att en flicka blir sjuk på grund av undernäring, större sannolikhet att hon utsätts för våld och övergrepp. Dessutom får flickorna själva sällan vara med och fattas beslut som rör deras eget liv och framtid.

Femtonåriga Greta Thunberg, som var på plats under klimatmötet, kunde inte ha sagt det bättre:

”Varför ska någon ungdom i världen plugga för en framtid när det inte finns någon som gör tillräckligt för att rädda den? Vad är poängen med att fortsätta läsa forskningsrapporter presenterade av de bästa forskarna när resultaten i forskningen ständigt ignoreras av våra politiker?”

Klimatfrågan angår oss alla men det tycks bara vara barnen som tar frågan på största allvar. Tusentals ungdomar världen över höjer nu rösten för att minska vårt klimatavtryck. Rösten är deras enda medel att ta till för att åstadkomma förändring. De är för unga för att rösta, för unga för att driva sin egen verksamhet – men de är helt klart inte för unga för att ha tankar och åsikter.

Världens ledare har under klimatmötet i Katowice haft chansen att helhjärtat ta hänsyn till kommande generationers behov och fatta beslut som gör att ökningen av jordens medeltemperatur hålls under 1,5 grad. Det har de inte lyckats med då det råder stor oenighet mellan länderna om hur vi ska gå tillväga för att hejda klimatförändringarna. Barnens perspektiv har heller inte fått något stort fokus under de här intensiva dagarna. Plan International är en av få barnrätträttsorganisationer som varit på plats vid klimatmötet, ännu färre barn har varit på plats. Det är inte bara synd. Det är också allvarligt eftersom barnen är den grupp som kommer att få leva med de beslut som vi fattar idag.

Om vi menar allvar med att barnen är det dyrbaraste vi har måste de involveras i beslutsprocessen och få en plattform, ett forum, där de kan göra sin röst hörd!

”När barnen skapar oreda säger de vuxna åt oss att städa upp efter oss. Det är rimligt. Men när ledare för vårt land skapar oreda som de gör just nu genom att förstöra klimatet är det upp till oss att städa efter dem”.

De här kloka orden kommer från en 11-årig flicka i Australien. Låt oss alla tillsammans höja våra röster tillsammans med flickor som hon och Greta Thunberg. Vi kan inte längre bara stå och se på. Vi måste kräva förändring av våra politiker. Som individer kan vi göra miljövänliga val och utbilda våra barn om hur man kan skapa hållbara samhällen. Det är viktigt och det är bra, men vi behöver också modiga ledare som kan ställa om våra samhällssystem. Och så behöver vi, organisationer, kraftsamla och samverka med andra organisationer, företag, forskare och ungdomar för att ge beslutsfattarna det stöd som behövs – inte bara på kort sikt utan också på lång sikt – för att skapa en hållbar framtid för alla som är unga idag. Det är nu vi ska agera.

Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige

Läs mer om vårt arbete med barn i katastrofer. 

COP24: Barn och unga måste få ta plats i klimatförhandlingarna!

Träffa Plan på Ung 08 i Kungsträdgården

UNG 08  I dag börjar ung 08 i Kungsträdgården. Plan medverkar i Redesign-området dit man kan komma och göra om en t-shirt*. Vi på Plan kommer att informera om vår kampanj Klimatsmarta barn. Om hur barn påverkas av klimatförändring och katastrofer och hur de engagerar sig för att förbygga katastrofer i Filippinerna. Vi har också med oss delar av festivalutställningen från Peace & Love där man genom en fiskedam kan få information om återvinning och själv lämna sina bästa klimattips.

Kolla in Ung 08´s program här!

*De pengar som göra-om-t-shirtarna ger går till klimatprojektet i Filippinerna.

Plan på Peace & Lovefestivalen i Borlänge

Ibland är det faktiskt tillåtet att skippa förtäckt blygsamhet och bara köra på stolthet. Nu är ett sådant tillfälle: Plan har Peace & Lovefestivalens finaste utställning.

Våra fantastiska volontärer har byggt olika stationer av återvunnet material som illustrerar Plans arbete för och med Klimatsmarta barn. Har du vägarna förbi så kom och fiska upp en ny kunskap i vår fiskdamm, eller lär dig vad vi här i Sverige kan göra för klimatet. Häng upp ditt bästa klimattips i vårt tipsparaply, eller bara kom och prata och ät lite ekologiskt godis.

Är du klimatsmart nog för att förtjäna den eminenta klimatsmartstämpeln?

Kom till Smaka på Stockholm!

I växthuset regnar det inte, hälsar volontären Birgitta. Foto: Plan

I dag är första dagen för Smaka på Stockholm. Och regnet öser ner över matfestivalen i Kungsträdgården. Plan finns på plats och huserar i ett växthus på området. Där kan du som besökare så ett frö för barns rättigheter. Personalen på plats meddelar att det inte regnar i växthuset!

Alltså ett bra ställe att ta skydd på från regnet och samtidigt lära sig om barns rättigheter.

Kom förbi och säg hej! Här kan du läsa mer om Plans medverkan på Smaka på Stockholm.