Varför en internationell flickadag?

Många frågar sig nog om vi verkligen behöver ännu en internationell dag i våra almanackor – de är ju redan fulla av andra FN-dagar, bemärkelsedagar och helgdagar. Så varför ska bry oss mer om en internationell flickadag än om de andra?

Svaret är enkelt. Vi fäster inte tillräckligt mycket uppmärksamhet på de svårigheter och problem som flickor drabbas av och särskilt inte på de förutsättningar som flickor i utvecklingsländerna lever med. Dessa svårigheter och problem måste vi ta itu med och hitta lösningar för. Lösningar som garanterar att flickor får samma möjligheter i livet som pojkar.

  • I flera länder är det är vanligt att flickfoster aborteras eftersom många hellre vill ha en son. Därmed förnekas flickor sin grundläggande rättighet: rätten att födas.
  • När flickor är små, omkring 1-5 år, är risken tre gånger så stor att de är undernärda jämfört med pojkar.
  • Flickor utgör en majoritet av de 67 miljoner barn som i dag inte går i skolan. Det är dessutom mindre troligt att en flicka går vidare till högstadiet eller gymnasiet än att en pojke gör det. Det är inte ovanligt att en flicka istället gifts bort och därmed måste stanna kvar i hemmet innan hon ens fyllt 14.
  • Flickor utstår mer våld och sexuella trakasserier bara för att de är flickor och sannolikheten är större att de blir utsatta för trafficking och tvingade till sexarbete. Dessa flickor fastnar ofta i fattigdom och för fattigdomsarvet vidare till sina barn och kommande generationer.

Enkelt uttryckt: om vi ser till att flickor får samma möjligheter som pojkar från det att de föds, stärker vi dem och deras familjer att kunna bryta fattigdomscirkeln. Då får de en chans att bli kvinnor, mödrar, anställda och ledare med mer kunskaper och med större makt över sin framtid:

  • Att investera i flickor ger en högre avkastning än någon annan investering som görs för ett lands utveckling. Omfattande forskning visar att flickor är nyckeln till att minska fattigdom för barn, familjer, samhällen och hela länder.
  •  För varje år som en flicka går kvar i skolan, ökar hennes framtida inkomst med 10 till 20 procent. Om hon har möjlighet att försörja sig, kommer hon att dra både sig och sina barn ur fattigdomen. Kvinnor investerar ofta det de tjänar i sina barn – i deras hälsa, utbildning och framtid.
  • En flicka som fått utbildning gifter sig ofta senare i livet och får färre och friskare barn. Hon har också en större möjlighet att hålla sig frisk och det är tre till tio gånger mer sannolikt att hennes barn överlever.

Den internationella flickadagen ger oss möjlighet att tydligare lyfta flickors rättigheter på den globala agendan genom kampanjer och påverkansarbete både globalt och lokalt, så att flickorna får den uppmärksamhet de förtjänar som medborgare och som starka aktörer i sina familjer, samhällen och länder.

Dessa är bara några anledningar till att den internationella flickadagen förtjänar mer än en notering i din kalender den 11 oktober.

Hur mycket kan du om flickors situation? Gör vårt quiz om flickor så får du svaren!

Planstark dag på tv igår!

Först reportage i Adam Live på TV3 om Adam Alsings resa till Ghana med Plan och senare på kvällen gästade vår generalsekreterare Anna Hägg Sjöquist Aktuellt och pratade om barnäktenskap och den nyinstiftade internationella flickadagen.

Resereportaget från Ghana ser du här på TV3 Play (klippet börjar 16:30 minuter in).

Anna Hägg Sjöquist om barnäktenskap och internationella flickadagen ser du här på SVT Play (klippet börjar 17:45 minuter in).