Betty föddes hivpositiv – idag sjunger hon för att stoppa spridningen

Kayoro, Uganda. ”Aids är en dödlig sjukdom, som kan döda både unga och gamla, rika och fattiga”, sjunger Betty och hennes kompisar när vi besöker deras by i Tororodistriktet i östra Uganda.

Betty föddes hivpositiv då hennes mamma själv bar på sjukdomen.
Betty föddes hivpositiv då hennes mamma själv bar på sjukdomen.

Betty är med i en ungdomsgrupp, som genom musik, dans och drama sprider information om hiv i området hon bor i. Flera av ungdomarna är hivpositiva och har mist en eller båda föräldrarna. Med sångerna de komponerat sprider de kunskap så att fler personer får information om skydd, men också hur det är att leva med hiv.

En omvänd trend har under senare år konstaterats i Uganda. Antalet hivpositiva har ökat och av de nya fallen beror 20 procent på så kallat mor till barn-smitta, vilket skedde i Bettys fall. Det är när en hivpositiv mamma genom graviditeten, under förlossningen eller via bröstmjölken för över smittan till barnet. Risken är även stor att barnet förlorar sin mamma, ibland båda föräldrarna, då mamman är hivpositiv.

Ungdomsgruppen sprider information om hiv genom musik, dans och drama.
Ungdomsgruppen sprider information om hiv genom musik, dans och drama.

Bristen på information om hivprevention och tillgång till vårdcentraler är några av orsakerna till varför hiv inte förhindras eller behandlas i Uganda. Projektet, som är finansierat av Radiohjälpen, fokuserar på att lösa dessa problem där barns rätt till hälsa och minskad spridning av hiv står i centrum. Detta görs genom bland annat informationsspridning, hiv-rådgivning och provtagning. Projektet ger även stöd till vårdcentraler för att de ska kunna följa upp sina patienter för nödvändig behandling.

Ungdomar med hiv får även tillgång till psykosocialt stöd genom projektet och stöttar även varandra med de grupper de skapat. Efter uppträdandet berättar en av hälsorådgivarna i samhället att han inte trodde att Betty skulle leva länge. Tack vare bromsmedicinerna har hon kunnat gå klart skolan. När projektet startades mobiliserade Betty sina vänner och bildade ungdomsgruppen. Idag är Betty 20 år och har just avslutat första året på college där hon studerar företagsekonomi och logistik.

Betty har gått genom livet, som inte varit lätt, men nu är hon en förebild för andra unga.

Plan International implementerar också ett bredare projekt kring ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i samma område.

Av: Rosie Grenklo och Luisa Aristondo Karst, Plan International Sverige

Vikten av ett ungdomscenter

Jag sitter och skriver dagens inlägg i en mörk och tyst reception på vårt hotell i Jimma. På avstånd hörs böneutropet från en minaret. Majoriteten i Etiopien är kristna men just Jimma är muslimskt och det ger den här delen av landet en särskild atmosfär. Om inte så många timmar går solen upp och då börjar aktiviteten på nytt på gatan utanför.

Många ungdomar i närheten av Jimma har i brist på sysselsättning tappat motivationen och har börjat använda drogen Khat. Därför har kommittén i distriktet bett Plan om att få stöd till ett ungdomscenter. Sedan två år finns det numera ett drogfritt center för ungdomarna där de kan mötas och prata om saker som händer i deras liv, spela biljard, pingis och teater.  Här finns också ett café med kaffemaskin, TV och bibliotek. Förutom att umgås får ungdomarna tillgång till rådgivning om sexuell hälsa, hiv/aids och allmänt stöd om de behöver prata.

Kicki tillsammans med tjejerna som serverade oss läsk på ungdomscentret.
Ädremannen i kommittén var entusiastisk över samarbetet med Plan. Han berättade hur glad han var för vårt långväga besök och menade att även om vi bor långt ifrån varandra har vi ändå så mycket gemensamt. Slutorden i hans tacktal "We all share the same earth and eat from the same plate", fastnade och gjorde djupt intryck på oss alla.

Text och foto: Åsa Malmqvist