1 budget, 7 år, 2 miljarder barn

PLAN SVERIGE OCH EU Just nu avgörs hur EUs långtidsbudget för 2014 – 2020 ska fördelas. Plan är oroade då barns rättigheter inte ser ut att prioriteras i de senaste förslagen kring budgeten. Plan Sverige försöker ändra på det genom att påverka den svenska regeringen och svenska EU-parlamentariker.

Barn utgör en tredjedel av världens befolkning, och mer än hälften av befolkningen i utvecklingsländer. Därför är det viktigt att man främjar och skyddar barns specifika rättigheter. Barns fattigdom ökar världen över och att inte prioritera investeringar i exempelvis utbildning, hälsa och socialt skydd innebär långsiktigt negativa konsekvenser för barnen och samhället. Studier visar till exempel att det kan bidra till minskad produktivitet globalt.

Plan kräver att EU lever upp till sina specifika åtaganden när det gäller barns rättigheter och ser till att EUs budget möjliggör insatser för och med barn även i framtiden. Vi har bl.a. uppmanat den svenska regeringen att säkerställa att det blir specifika budgetallokeringar för barns rättigheter och att barns rättigheter är väl integrerade inom utvecklingssamarbetet. Vi vill också att de säkerställer att minst 20 procent av utvecklingsbudgeten går till hälsa och grundutbildning.

Rosie Grenklo, samordnare för resursmobilisering.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=jjz5aajZS2k&w=560&h=315]

Hallå där, Carl Bildt!

EU är en av världens största biståndsgivare. Unionens utvecklingspolitik har stärkt barns rättigheter på flera områden – bland annat har 9 miljoner barn skrivits in i grundskolan och 5 miljoner barn har vaccinerats mot mässlingen.

Under 2011 inleddes en diskussion inom EU kring hur unionens framtida långtidsbudget för åren 2014-2020 – där även biståndsbudgeten ingår – ska se ut.

Inte helt oväntat har många medlemsländer och aktörer synpunkter på det förslag till budget som presenterats från EU-kommissionen, och så även Plan. För oss är både nivån på biståndsbudgeten och hur medlem prioriteras viktiga frågor. Därför argumenterar vi tillsammans med andra barnrättsorganisationer för att EU:s utvecklingsbistånd – i linje med EU-kommissionens förslag – ska öka. Dessutom anser Plan att främjandet och skyddandet av barns rättigheter ska få ha en fortsatt stark ställning i budgeten.

Våra synpunkter har vi under våren delat med oss av i brev till såväl utrikesminister Carl Bildt som till samtliga svenska EU-parlamentariker.

[scribd id=93462413 key=key-ryloaw96me67hyte8fr mode=list]

 

/Ida Wistbacka, Samordnare opinionsbildning


Brev till Carl Bildt (på engelska)

Läs Plans, och andra barnrättsorganisationers, gemensamma ställningstagande (på engelska)

EU:s stöd bidrar till ökade försörjningsmöjligheter

Förra veckan besöktes vi av en kollega ifrån Plan UK. Hon var här för att följa upp de projekt som EU stödjer här på Occidental Mindoro. Plan UK har fått bidrag till de här projekten från EU och det är därför de som är ansvariga för uppföljningen. EU stödjer projekt för att öka försörjningsmöjligheterna i 178 Mangyansamhällen.

När de skulle besöka byn Canabang fick jag möjligheten att följa med och lära mig mer om projekten. Det tog ungefär en timme med bil ifrån San Jose till Canabang.

Först tog vi en snabb titt på skolan. Den är inte byggd av Plan men Plan har försett eleverna här med skolmaterial. Just nu är det sommarlov så skolorna runtom i landet är stängda fram till början av juni. Projektet syftar till att öka lokalbefolkningens försörjningsmöjligheter. En av byns ledare berättar här för oss om projektet. Till en början gjordes undersökningar av vilka grödor som finns i byn och vilka produkter som de skulle kunna producera själva för försäljning. Därefter byggdes det sk produktionshuset där de tillsammans tar hand om skörden och förfinar råvarorna. Självklart var det väldigt positivt att de kunnat öka sina inkomster men tack vare projektet har de lärt sig att arbeta tillsammans på ett nytt sätt. De inte bara odlar och skördar tillsammans – de producerar, sätter upp mål och sammanställer försäljningssiffrorna också. Byledaren berättade att sammanhållningen i byn har förbättrats väldigt mycket och det har gett många positiva sidoeffekter.

Ovan ser ni en karta över de produkter som de producerar och målet för försäljning per månad. Vi fick prova på deras sylt som är gjord av bäret dohat. Det var första gången jag såg och smakade bäret och ingen kunde komma på någon engelsk översättning. Men smaken påminde lite om körsbär.

Sedan var det dags för lite vandring, ungefär en kvart, för att titta på bevattningssystemet som kunnat byggas tack vare projektet.

Vattnet rinner sedan i små bäckar längs risfälten och vidare ut på fälten. Som ni säkert vet krävs det mycket vatten för att odla ris och därför är bevattningssystemet otroligt viktigt för att få en rik skörd. Dagen avslutades med lite basket 🙂 Här ser ni Marien, som arbetar för en av Plans partnerorganisationer, i full färd med att sätta en tvåpoängare!

//Cecilia Karlén