Du kan träffa Plan på Kulturhuset i Stockholm den 14-15 november

Den 14-15 november deltar Plan på Mänskliga Rättighetsdagarna i Kulturhuset. Plan finns på plats för att sprida information om hur klimatsmarta barn förändrar världen. I Plans monter kan du lära dig om hur barn drabbas när klimatet förändras och hur barn arbetar för att förhindra katastrofer.

Jag vill veta mer om vad som kommer hända på Mänskliga Rättighetsdagarna.

Här är både barn och föräldrar delaktiga

Det finns inga statliga förskolor i Dominikanska Republiken, därför är Plan med och stöttar lokala initiativ till verksamhet för barn mellan 0-5 år. Här får barnen både leka och lära sig praktiska saker samtidigt som de får en förberedande kunskap inför skolan. Även föräldrarna är delaktiga och verksamheten bygger på volontära insatser. Föräldrarna får lära sig vikten av stimulans för barnen och att inte bruka våld mot dem, vilket tyvärr är vanligt förekommande.

Då vi besökte detta center i Azua möttes vi av underbart glada barn. Vi blev kära i alla barnen och alldeles speciellt charmade av killen med Spiderkeps som sjöng solo för oss och kunde alla tolv månader. Och flickan till höger om honom kunde räkna till 10 – på engelska!

Internationell klagomekanism för barn

På Plan Sveriges Scribd-sida hittar du våra brev och rapporter.

Plan arbetar internationellt för att det ska finnas ett tilläggsprotokoll till barnkonventionen som ger barn möjlighet till individuell klagan. Det skulle stärka barns rättsäkerhet. Frågan ligger nu hos FN:s generalförsamlings tredje utskott,  som kommer att behandla frågan i november. Därefter är det generalförsamlingens uppgift att fatta beslut om tilläggsprotokollet ska antas eller inte. Om tilläggsprotokollet antas behöver det sedan ratificeras av tio medlemsstater innan det börjar gälla. Vill du läsa breven Plan har skrivit till regeringen och bland annat Carl Bildt i frågan hittar du dem på Plan Sveriges Scribd-sida.

Plans arbete i Dominikanska republiken

Plan startade sin verksamhet i Dominikanska republiken 1987 och arbetar i dag i 156 samhällen i områdena Azua, Barahona, Elías Piña, San Juan och Pedernales. Ett av de största problemen är våldet och de som främst faller offer är kvinnor och barn. Antalet mord på kvinnor i hemmet är alarmerande och förövarna blir sällan bestraffade på grund av det svaga rättssystemet och en utbredd tolerans mot våld. Därför arbetar Plan för att motverka könsrelaterat våld samt våld mot barn. Läs mer

Förebyggande katastrofarbete

Dan på Plankontoret i Santo Domingo förklarar hur de seismologiska linjerna går på ön Hispanola som Haiti och Dominikanska republiken delar. Dan arbetar med förebyggande katastrofarbete på Plan Dominikanska republiken, tidigare var han på Haiti.

Särskilt barn och ungdomar utbildas i hur man kan förbereda sig för en katastrof som till exempel en jordbävning eller översvämning under orkansäsongen. Katastrofer är ett ständigt hot här. Det är inte en fråga om de kommer utan när. Man utbildas också i vad man kan göra för att minska skadorna och vad som är viktigast att prioritera efter en katastrof. Dan berättade som ett gott exempel på att detta arbete ger resultat, att man i samband med orkanen Emily i augusti i år klarat sig utan hjälp utifrån och därmed kommit fortare tillbaka till normala vanor./Åsa Malmqvist