Idag vill vi hindra katastrofer!

Idag är det FN:s internationella dag för katastrofreducering. Temat för i år är flickors och kvinnors roll i att skapa samhällen som är motståndskraftiga mot katastrofer. Plan uppmärksammar denna dag för att visa hur människor världen över arbetar för att minska risker för att drabbas av katastrofer.

Plan Sverige har varit med och tagit fram en studie om hur katastrofer påverkar barn i Sydasien. Över tretusen pojkar och flickor i fem sydasiatiska länder fått berätta om sina erfarenheter av katastrofer. Sydasien är hårt drabbat av översvämningar och cykloner i spåren av klimatförändringar. Studien visar att det är vanligt att barn i samband med katastrofer ofta tvingas bo hos avlägsna släktingar eller i flyktingläger. I samband med detta ökar risken för att de blir utnyttjade tillexempel genom barnarbete, våld eller sexuella övergrepp. Katastrofer bidrar också till att skolgången avbryts, eller att barnens skydd i skolmiljön försämras.

För ett år sedan besökte jag några byar i ett bergigt distrikt i Nepal. Det var slutet av monsunsäsongen, men det verkade som att det aldrig skulle sluta regna. Vattnet forsade fram så att de dånade i dalgången. Enorma sjok av lera och klippblock hade rasat ner de branta bergssidorna. Stora träd hade dragits med och knäckts som tändstickor. Genomblöta och rädda för att själva rasa ner i avgrunden, om den porösa stigen skulle ge vika, tog vi en paus under ett stort stenblock. Där satt en grupp barn på väg till skolan, klädda i skjortor och flip-flops. De berättade att de gick längs de farliga stigarna två timmar varje dag för att komma till skolan. Senare fick jag höra att det inte var ovanligt att barn trillade ner för stup, träffades av nedrasande stenar eller spolades bort i de strida forsarna på väg till skolan. Många barn som stannade hemma och arbetade med sina familjer istället för att gå till skolan.

Det hade inte behövt vara så. Det går att bygga vallar och broar för att göra stigar säkra, man kan leda bort vatten i kanaler, man kan bygga skolor på platser dit barn kan ta sig på ett säkert sätt.

På Plan har vi lärt oss att flickor och pojkar ofta vet bäst själva vilka faror som finns där de bor. Och de kan själva föreslå lösningar på sina problem. Och de kan vara med och lösa problemet. Därför ger Plan barn och unga inflytande i våra projekt. En av dem är Mazhar, en ung kille som utsågs till hjälpledare i Plans barnvänliga område i ett tillfälligt läger efter översvämningen i Pakistan. Se en kort film om Mazhar här.

Plan Sveriges instruktörer på plats på Peace & Love!

Festivaldagarna börjar lida mot sitt slut och både Plan Sverige personal, volontärer och Planinstruktörer har varit på plats! Vi har njutit av musiken, varandras sällskap och självklart uppmärksammat barns rättigheter i vårt tält, här på festivalen! Vi har fått in smarta klimattips av våra besökare, delat ut klimatsmarta stämplar och mängder av godis, ekologiskt sådant såklart!

Det är väldigt speciellt för oss, Plan Sverige instruktörer, att få vara på plats här i Borlänge! Planinstruktörerna jobbar för att sprida kunskap om Plans arbete, barns rättigheter och skapa engagemang! Peace&Love festivalen är ett exemple på vad vi lyckats genomföra under det gångna året. Planinstruktörerna har tillsammans med andra inom Plan Sverige planerat och brainstromat ideér om vilka aktiviteter som just Plantältet skulle erbjuda på festivalen och när vi väl kom fram till Peace&Love, blev våra ideér verklighet. Snurra-på-hjulet-och-se-vart-du-hamnar-hörnan, Häng-upp-klimattips-paraplyet och fiskedamen där man fiskar upp kunskap om hur man kan vara klimatsmart!

Möjligheterna är oändliga när man i en grupp, tillsammans engagerar sig för förändring! Alla på Plan Sverige tror på den förändringen och det är därför vi alla varit här på Peace&Love för att tillsammans skapa den!

Om du är intresserad av att veta mer om Plan Sverige instruktörernas arbete kan du spana in instruktörernas blogg här:http://instruktor.plansverige.org/

Är du mellan 16-25 år och vill engagera dig för barns rättigheter kan du kontakta oss här:http://plansverige.org/engageradig

Hälsningar,
Plan Sverige instruktörerna

Plan på Peace & Lovefestivalen i Borlänge

Ibland är det faktiskt tillåtet att skippa förtäckt blygsamhet och bara köra på stolthet. Nu är ett sådant tillfälle: Plan har Peace & Lovefestivalens finaste utställning.

Våra fantastiska volontärer har byggt olika stationer av återvunnet material som illustrerar Plans arbete för och med Klimatsmarta barn. Har du vägarna förbi så kom och fiska upp en ny kunskap i vår fiskdamm, eller lär dig vad vi här i Sverige kan göra för klimatet. Häng upp ditt bästa klimattips i vårt tipsparaply, eller bara kom och prata och ät lite ekologiskt godis.

Är du klimatsmart nog för att förtjäna den eminenta klimatsmartstämpeln?

Smaka på Stockholm lever upp!

Efter två dygn med regn och rusk är det uppehåll och Kungsträdgården fylls av människor. Många nyfikna kikar in i Plans växthus för att få information och plantera ett frö för barns rättigheter. Idag var det fullt upp för oss personal och volontärer att hjälpa och prata med nyfikna besökare från många olika länder och landsändar.

Kom till Smaka på Stockholm!

I växthuset regnar det inte, hälsar volontären Birgitta. Foto: Plan

I dag är första dagen för Smaka på Stockholm. Och regnet öser ner över matfestivalen i Kungsträdgården. Plan finns på plats och huserar i ett växthus på området. Där kan du som besökare så ett frö för barns rättigheter. Personalen på plats meddelar att det inte regnar i växthuset!

Alltså ett bra ställe att ta skydd på från regnet och samtidigt lära sig om barns rättigheter.

Kom förbi och säg hej! Här kan du läsa mer om Plans medverkan på Smaka på Stockholm.

 

 

Rapport från Klimatsmarta barn-projekt i Filippinerna

CECILIA I FILIPPINERNA Filippinerna är ett väldigt utsatt land när det gäller naturkatastrofer och 2011 drabbades landet av flest katastrofer i världen. De fattigaste samhällena på landsbygden drabbas mycket hårt när en katastrof sker. De saknar ofta kunskap och utrustning för att kunna förebygga risker eller agera när en katastrof inträffar. Plan Sverige har under ett par år stött projekt som syftar till att förebygga riskerna inför naturkatastrofer och bygga upp en beredskap i samhällena så att de själva kan agera snabbt och effektivt när en katastrof sker. Projekten har bedrivits i samhällen på norra delen av ön Samar och södra delen av ön Leyte. När kraftiga skyfall drabbade båda öarna i slutet av 2010 var det väldigt tydligt att de samhällen som varit en del av dessa projekt tillsammans med Plan hade klarat sig mycket bättre och skadorna blev inte lika stora som i andra samhällen.

Tack vare de goda resultat som uppnåtts beslutades det för knappt ett år sedan att projektet skulle fortsätta och Plan samarbetar nu med 21 nya samhällen i norra Samar och södra Leyte. I måndags fick jag möjlighet att besöka en skola på södra Leyte och prata med eleverna om hur de tagit del av projekten.

När det regnar mäter eleverna hur mycket regn som fallit två gånger per dag och för loggbok
När det regnar mäter eleverna hur mycket regn som fallit två gånger per dag och för loggbok

Eleverna har fått utbildning i första hjälpen
Eleverna har fått utbildning i första hjälpen

Projekten fokuserar specifikt på att bygga kapaciteten hos barn och ungdomar och därför sker många aktiviteter i skolan. Trots att det är sommarlov ställde några tappra elever och lärare upp på att träffa mig och berätta om projektet 🙂 Eleverna har bland annat dokumenterat vilka risker som finns i deras område, hur dessa kan förebyggas och sedan har de arbetat tillsammans för att förebygga dessa. De har också gjort olika evakueringsövningar beroende på om det kommer ett alarm om jordbävning, tyfon etc. Skolan har också fått flera första hjälpen kit och eleverna har lärt sig att använda dessa.

Elliott är 11 år och vill bli läkare när han blir stor
Elliott* är 11 år och vill bli läkare när han blir stor

Sedan eleverna deltagit i dessa utbildningar har det lyckligtvis inte skett någon katastrof men de har ändå haft användning för sina kunskaper.

– En gång ramlade en klasskompis på skolgården och fick ett sår på knät. Då hjälpte jag och en annan kompis honom. Vi tvättade såret med vatten och sedan la vi ett bandage över såret som vi lärt oss. Sedan bar vi honom till skolsköterskans rum, berättar Elliott.

– Vi känner oss mer trygga nu när vi vet mer om det här. Om det regnar mäter vi hur mycket regn som fallit och sedan har vi lärt oss hur många milliliter per timme som är normalt, i riskzonen eller dags för evakuering.Vi skriver ner våra mätningar i en loggbok så att vi vet till nästa år när vi ska vara förberedda på kraftigt regn.

Josie är 11 år och vill bli lärare när hon blir stor
Josie* är 11 år och vill bli lärare när hon blir stor

Det är inte bara eleverna som gynnas av dessa utbildningar, utan hela samhället. Eleverna för sin kunskap vidare till sina familjer.

– Hemma berättar jag för mina småsyskon vad jag lärt mig. Om det kommer ett alarm för en jordbävning ska vi ta oss till en öppen plats så snabbt som möjligt. Om det är försent så ska vi ta skydd under tex ett bord så att vi inte riskerar att skadas om taket skulle rasa in, berättar Josie.

– Vi har lärt oss att alltid ha en väska redo med viktiga saker som ficklampa, regnrock, varma kläder m.m. om vi måste lämna vårt hus. Det visste inte mina föräldrar innan men nu har vi väskor redo för hela familjen.

Maria Lisa är skolsköterska på åtta skolor
Maria Lisa är skolsköterska på åtta skolor

– Jag är på en skola per dag så det känns tryggare för mig att veta att eleverna har den här kunskapen och kan hjälpa till om det sker en olycka, speciellt de dagar då jag inte finns på plats. Några elever har också fått extrautbildning och vi kallar dem ”Little doctors” och de har lärt sig mer saker utöver första hjälpen, berättar Maria Lisa.

– Både jag och lärarna på skolan har märkt att eleverna verkligen har utvecklats tack vare de här utbildningarna. De tar fler initiativ i utbildningen i stort och de har fått ett mycket bättre självförtroende. Plan har visat oss att eleverna kan göra så mycket på egen hand bara de får rätt stöd, kunskap och uppmuntran från oss.

– Vi vuxna har ju också lärt oss väldigt mycket och vi har förmedlat våra nyfunna kunskaper till våra egna familjer och till föräldrarna på föräldramötena. De här projekten gynnar hela samhället och jag är övertygad om att vi kommer att kunna klara av nästa katastrof som sker på ett bättre sätt nu när vi är mer förberedda och vet hur vi ska agera tillsammans.

Trots att jag så klart vet att det är precis såhär Plan arbetar, att bygga kapaciteten hos barn och unga, så blir jag alltid så glatt överraskad när jag ser hur väl det fungerar. Eleverna kan så mycket redan men visar att de vill lära sig mer. När de dokumenterade riskerna på skolan tänkte de inte bara på risker med naturkatastrofer, flera av eleverna påpekade att det bland annat fanns vassa metallkanter på skolgården och spikar som stack fram. Tack vare att de uppmärksammade det har skolgården nu blivit mer säker. De var så duktiga när de demonstrerade hur man tar hand om en knäskada. De berättade precis hur såret ska tvättas, hur förbandet ska läggas och hur de sedan bär den skadade till skolsköterskans rum. Jag funderar för mig själv om jag kunde det där när jag var 11 år?

//Cecilia Karlén