Barn och ungdomar har rätt att delta och få sin röst hörd!

Idag är det den Internationella dagen för mänskliga rättigheter. En dag till för att fira mänskliga rättigheter samt ett tillfälle att uppmärksamma specifika rättigheter varje år. FN har valt temat för årets mänskliga rättighetsdag som handlar om inkludering och rätten att delta. Man betonar att alla människor, även; kvinnor, ungdomar, funktionshindrade, minoriteter, ursprungbefolkning, fattiga och marginaliserade människor, har rätt att få sin röst hörd och delta i politiska beslut.

Den 10 december 1948 antogs, av FNs generalförsamling, den allmänna deklarationen för mänskliga rättigheter. Detta dokument kom att lägga grunden för framtida mänskliga rättighetsdokument och konventioner. Mycket har hänt på 64 år, men mycket återstår att göra och förändra.

Den allmänna deklarationen gäller ALLA människor, barn som vuxna. Men eftersom barn ändå ofta hamnade i skymundan i diskussioner om mänskliga rättigheter bestämde FN år 1989 att anta en konvention specifik för barn; Konventionen om barnets rättigheter (Barnkonventionen).

Enligt Barnkonventionen har barn alltid rätt att få delta, bli lyssnade på och få sin röst hörd i alla beslut som berör och påverkar dem. Detta är en av konventionens grundprinciper. Barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Det vill säga, att ju äldre och mognare ett barn är desto större inflytande ska barnets åsikt ha i det slutgiltiga beslutet. Men även små barn måste bli lyssnade till. Trots det är det fortfarade vanligt att vuxna tar beslut utan att konsultera barn.

Vi på Plan anser att barns erfarenheter och åsikter är viktiga. Barn och ungdomar utgör mer än hälften av världens befolkning i utvecklingsländer. Därför har vi ett stort engagemang och arbete för barns deltagande. Egypten är ett exempel på hur Plan arbetar med barns deltagande.

I Egypten representerar ungdomar mellan 10-29 år 40 % av befolkningen. Trots att ungdomar är den största samhällsgruppen i landet exkluderas de. Den statliga policyn underminerar deras möjligheter att delta och engagera sig i sociala aktiviteter.  Efter 25 januari revolutionen 2011 förändras ungdomarnas situation drastiskt då ungdomar ifrån alla samhällsgrupper stod upp och bevisade sig vara aktiva samhällsmedlemmar, kapabla att förändra sitt samhälle och sin situation. Det finns dock fortfarande barn och ungdomar som är marginaliserade och som inte känner att deras åsikter räknas eller påverkar eftersom det saknas tillräckligt med plattformar för deltagande. Plan arbetar med att förändra denna situation genom att arbeta med lokala partners för att organisera ungdomsgrupper. I grupperna får ungdomarna utbildning i kommunikation, ledarskap, strategisk planering, planering och fördelning av resurser, metoder för utveckling av samhället osv. Plan stöttar och hjälper grupperna att uttrycka sina åsikter i beslut som rör dem genom att sätta upp ungdomsstyrelser som kopplas samman med samhällsutvecklingsorganisationer, ungdomscentrum och andra organisationer på nationell nivå. Plan har arbetat med ungdomsgrupper i Egypten i över 5 år och har idag 60 aktiva grupper med över 1000 engagerade ungdomar för samhällsutveckling. Varje grupp har gjort stor skillnad i sina byar och genomdrivit sina frågor och idéer för en bättre miljö, för att öka kunskapen om rättigheter och skapa kampanjer för att minska våld mot flickor och mycket mer.

Pojke som filmar TV programmet Hear Us Out, Egypten. Foto: Plan / Ahmad El-Nemr
Pojke som filmar TV programmet Hear Us Out, Egypten. Foto: Plan / Ahmad El-Nemr

Plan har även skapat mediegrupper med ungdomar i Egypten.  Det finns cirka 30 grupper med 3000 aktiva deltagare. Grupperna arbetar med massmedia, social media, teater och cirkus för att kommunicera och debattera olika teman. Bland annat har man skapat ett TV program, Hear Us Out, som är väldigt populärt och som sänds över hela landet. I programmet presenterar och pratar ungdomsgrupper om frågor som berör dem. Exempel som teman som tagits upp är demokrati, våld i skolan, barnäktenskap, handikappades rätt, gatubarn osv. Flera miljoner människor tittar och berörs av sändningarna.

Vill du veta mer om Plans arbete i Egypten?

WORLD AIDS DAY COMMEMORTATED WITH THE FIRST LADY

DIREKT FRÅN ZAMBIA The Chibombo offices of Plan Zambia and Planned Parenthood Association of Zambia (PPAZ) joined the international community in commemorating the World AIDS Day (WAD) on 1st December, 2012. This year’s WAD event, organized by a committee including both organizations, was particularly special because it was graced by the First Lady of the Republic of Zambia, Dr. Christine Kaseba. The First Lady has championed a number of Zambian and international campaigns, such as the fight against cervical cancer, gender based violence (GBV), and HIV and AIDS. In her speech, the First Lady encouraged young people to contribute to the fight against HIV and AIDS and stop the transmission of the infection by practicing safer sex. She also discussed the importance of combating GBV and explained its relationship to the HIV pandemic.

At the event, Plan and PPAZ shared and distributed information, education, and communication (IEC) materials at an information desk. Eleven peer educators conducted one-to-one counselling and passed out condoms while 17 drama group members performed sensitization skits.

The night before the event Plan and PPAZ participated in a candlelight service along with church leaders.

Pic 1 aids dayFirst Lady Christine Kaseba speaking to the audience

Pic 2 aids dayYouth accessing materials at the Plan/PPAZ information desk

Text av: Patricia Nangoyi i Zambia

Skön vila vid Iguazúfallen

FADDERRESAN TILL PARAGUAY Efter några dagars väldigt intensiva och spännande dagar i fält åkte vi från Paraguay över gränsen till Argentina där vi fick se de imponerande Iguazúfallen på gränsen mellan Argentina och Brasilien. Första dagen såg vi fallen i spöregn på nära håll på den argentinska sidan och dag två fick visade fallen upp sin bästa sida i strålande solsken.

De imponerande Iguazúfallen.
De imponerande Iguazúfallen.

Varmt välkomnande i Caaguazú

FADDERRESAN I PARAGUAY Nu var det dags att bege sig österut till Plans programområde i Caaguazú. Under våra dagar med Plan besökte vi många skolor där vi fick ett otroligt varmt bemötande. I en av skolorna, utanför Caaguazú, hade barnen förberett en teater som handlar om vikten av att tvätta händerna för att undvika sjukdomar. Man visade även genom pjäsen hur viktigt det är med födelseregistrering för att barnen ska få tillgång till sjukvård. Förutom teatern bjöds vi på dans och musikuppträdande. Dessa är aktiviteter som ingår i Plans projekt ”bortom klassrummet” som syftar till att ge barnen och ungdomarna en givande fritid. En förälder förklarade att det här projektet gör henne trygg då hon har märkt hur hennes dotter fått ett umgänge och ett brinnande intresse genom projektet. Rektorn på skolan förklarade att syftet med projektet delvis var att minska de problem som landet har med ungdomskriminalitet genom att skapa en möjlighet för ungdomar att ha en givande fritid så att färre hamnar snett.

Barn som genom en pjäs visar vikten av hygien och födelseregistrering.
Barn som genom en pjäs visar vikten av hygien och födelseregistrering.

På Plans lokala kontor fick vi se ytterligare två delar av projektet, en fotoutställning, skapad av barnen och ett radioprojekt där vår fadder Erik blev intervjuad av två ungdomar som ingick i projektet. Erik fick frågor om Plans arbete för barns rättigheter och hur det är att vara fadder. Erik klarade det galant på sin fina spanska och programmet sändes veckan därpå i lokalradion.

Vår fadder Erik blir intervjuad för lokalradion.
Vår fadder Erik blir intervjuad för lokalradion.

Konsert med ungdomar från Plans projekt för aktiviteter efter skolan och en bildutställning från samma projekt.

Vi bjöds på en en jättebra konsert med ungdomar som deltog i Plans projekt för aktiviteter utanför skoltid. I projektet ingår även en del där ungdomar får lära sig att ta foton och de hade skapat en fin fotoutställning för oss.

Första besöket i fält

Vi välkomnades med juice från skolans trädgård.
Vi välkomnades med juice från skolans trädgård.

FADDERRESAN I PARAGUAY Nu var det dags för det första fältbesöket i San Pedro nordost om Asunción. Vi besökte olika projekt och Evas fadderbarn utanför San Pedro. Första stoppet var en skola, där eleverna bjöd oss på färskpressad juice av frukter från skolans egen odling. Genom Plan har många skolor i Paraguay fått tillgång till vattensystem och grödor för att starta odlingar. Det är barnen själva som sköter sådd och skörd för att kombinera kunskaper om att odla med att ge ett näringsrikt komplement till skolmaten.

Hela gruppen hos Evas fadderbarn Lizandro.
Hela gruppen hos Evas fadderbarn Lizandro.

Efter skolbesöket träffade vi en kvinnogrupp som ingår i ett av Plans mikrofinansieringsprojekt där kvinnorna själva odlar frukt och föder upp kycklingar. En representant från gruppen berättade om hur medlemmarna och deras familjer nu kan leva på den inkomst som de får från den verksamhet de bedriver tillsammans.

Hela gänget tillsammans med representanter från kvinnokommittén.
Hela gänget tillsammans med representanter från kvinnogruppen.

Idag uppmärksammas våld mot flickor och kvinnor

Runt om i världen finns miljoner flickor som inte vågar gå i skolan på grund av rädsla att utsättas för våld. Idag, den 25 november, uppmärksammas flickors och kvinnors situation på den Internationella dagen mot våld mot kvinnor. Plan uppmärksammar dagen genom att lägga ut hundratals första hjälpen-kit i Stockholms kollektivtrafik.

Alla flickor har rätt till utbildning. Men så ser det inte ut i världen. På grund av våld – eller hot om våld – är det många flickor som inte vågar gå i skolan. Visste du till exempel att det, i vissa länder, inte är ovanligt att lärare kräver sex för att ge flickor ett bra betyg? Att en otrygg skolväg gör att många flickor inte vågar gå till skolan?

När flickor inte får den utbildning de har rätt till diskrimineras de och konsekvenserna blir stora. Diskriminering av flickor är en av grundorsakerna till fattigdom i världen. Om flickor får sina rättigheter tillgodosedda gynnas hela samhället. Ett av de mest effektiva sätten att stärka flickors rättigheter är att ge dem möjlighet att gå ut grundskolan.

Hundratals första hjälpen-kit
Den 25 november uppmärksammar FN det våld som drabbar kvinnor världen över. Det tycker vi på Plan är positivt. Vårt sätt att uppmärksamma dagen, och skapa förståelse för flickors situation, är att dela ut hundratals första hjälpen-kit i Stockholm kollektivtrafik. Aktionen är symbolisk och lockar till eftertanke kring vad flickor runt om i världen utsätts för.

Vi på Plan arbetar aktivt för att förbättra situationen för världens flickor. Våra insatser spänner över ett brett spektrum av diskriminering som särskilt drabbar flickor. Det kan handla om våld, skadliga sedvänjor som könsstympning och barnäktenskap, eller tillgång till utbildning. Framför allt arbetar vi för att ändra attityder och beteenden på alla nivåer, från det lokala samhället till högt upp i regeringar.

Visste du att…

  • 3 av 10 flickor i vissa länder utsatts för sexuellt våld innan de fyllt 18 år. Det är inte ovanligt att det sker i skolmiljön.
  • I Togo menar 16 procent av skolungdomar att en lärare gjort en kamrat gravid.
  • I Ghana säger 75 procent av skolungdomar att lärare är den främsta orsaken till våld i skolan.
  • I västra Afrika pratar man om ”sexuellt överförbara betyg”, alltså betyg som man får efter att ha gått läraren tillmötes sexuellt.
  • 70 000 tonårsflickor dör varje år av komplikationer i samband med en förlossning.

TAJ MAHAL får avsluta resan för den här gången

FADDERRESAN I INDIEN Så var dagen äntligen kommen då vi skulle få se turistattraktionernas turistattraktion, palatsernas palats, kärleksbevisens kärleksbevis – Taj Mahal.
Vi gav oss av tidigt på morgonen för att undvika alla busslaster med turister som kommer senare på dagen. Helt plötsligt var vi bara där och hade det fantastiska Taj Mahal framför oss.

Mausoleumet sett ifrån ingången
Mausoleumet sett ifrån ingången

Det tog nära 22 år att bygga Taj Mahal, byggnaderna runtom och den stora trädgården.
Det tog nära 22 år att bygga Taj Mahal, byggnaderna runtom och den stora trädgården.

Ingången till Taj Mahal
Ingången till Taj Mahal

Taj Mahal uppfördes av mogulhärskaren Shah Jahan. Han byggde mausoleet efter att hans tredje fru avlidit då hon födde deras fjortonde (!) barn. Mausoleet, de kringliggande byggnaderna och trdägården stod färdiga år 1643. Taj Mahal är byggt i vit marmor. Numer ligger både Shah Jahan och hans fru begravda i mausoleet. Taj Mahal är alltså en gravplats.

Hantverkarna hade byggt ett eget Taj Mahal
Hantverkarna hade byggt ett eget Taj Mahal

Efter Taj Mahal åkte vi vidare till en affär och verkstad där de tillverkade olika föremål av marmor. Vi fick se hur de gjorde mönster i marmorn och fick veta mer om dess egenskaper. Ett fantastiskt hantverk.

En av kupolerna på Röda fortet
En av kupolerna på Röda fortet
Röda fortet
Röda fortet
Inne i fortet sprang det runt massor av små ekorrar Foto: Elvis Othman
Inne i fortet sprang det runt massor av små ekorrar Foto: Elvis Othman
Från fortet kunde vi se Taj Mahal på håll
Från fortet kunde vi se Taj Mahal på håll
Elvis fick superkrafter inne i fortet och kunde för en kort stund flyga!
Elvis fick superkrafter inne i fortet och kunde för en kort stund flyga!

Röda fortet eller Agra fort som det också kallas uppfördes redan år 1156. Under Akbar den store återuppbyggdes fortet och bygget slutfördes sedan under Shah Jahan år 1605. Fortet är byggt i röd sandsten. Indiens premiärminister håller den 15 augusti varje år ett tal till nationen ifrån fortet i samband med Indiens nationaldag.

Dagen efter var det dags att lämna Agra och bege oss mot Delhi igen. Resan började lida mot sitt slut. I Delhi hann vi med lite shopping på ett köpcentrum i city innan det var dags för avskedsmiddag.

Innan middagen samlades vi för att ge feedback till Plan Indien
Innan middagen samlades vi för att ge feedback till Plan Indien

Det har varit en helt otrolig resa. Så mycket uppleveleser och minnen för livet har vi fått på de här 18 dagarna. Även de små sakerna som att bara vandra runt på en marknad har varit en stor upplevelse. Vi har verkligen fått inblick i Indien och fått se och vara med om allt det positiva som landet har att erbjuda, och även det negativa som vägarna tex. Projekten vi har fått se har varit toppen. Det är så härligt att se dessa starka barn och vuxna som aktivt förbättrar sin livssituation med stöd ifrån Plan! Trots det ambitiösa reseprogrammet så har alla klarat av det med bravur. Nu i efterhand tror jag inte heller att någon skulle vilja välja bort någon del av resan. Det här var min första resa till Indien och jag är betagen. Indien är ett land som jag säkerligen kommer att åka till igen.

Jag och min kollega Dick vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla resenärer, Plan Indien med samarbetspartners och våra lokala guider. Danywaad! (som man säger på hindi)

Avslutar med en härlig bild på ett gäng härliga killar i Rajasthan!
Avslutar med en härlig bild på ett gäng härliga killar i Rajasthan!

//Cecilia Karlén

Varför är du fadder i Plan?

Magnus Schüler, 38 år, Ängelholm

– Att barnen själva är involverade i de projekt som genomförs tycker jag är en bra idé och därför stödjer jag Plans arbete. Ett långsiktigt arbete tillsammans med befolkningen är en bra väg till förändring, Att jag själv med egna ögon fått se detta arbete i tre länder genom Plans gruppresor gör mig trygg att bidragen kommer till nytta. Det engagemang jag sett bland befolkningen och Plans lokala personal gör mig stolt att vara fadder i Plan och det har gett mig mer i livet än vad det kostar.

Alexandra Nagelius, 13 år, Falsterbo

– Fadderskapet betyder jättemycket för mig. Det är otroligt coolt att ha kontakt med en jämnårig tjej från en helt annan kontinent. Att veta att jag hjälper barn i min egen ålder att uppfylla sina drömmar är magiskt. Och att hålla kontakt med ett annat barn är förstås jättekul. Jag vet att Ajmeri och hennes familj uppskattar att jag hjälper till i hennes by. För mig är det frihet att känna att folk uppskattar det man gör. En stor dröm är att få träffa henne och hennes familj. Varje dag går jag och längtar efter nya brev och jag blir jätteglad varje gång det kommer ett nytt. Jag mår bra när andra människor mår bra. Att känna att man gör det där lilla extra för någon. Att ha kontakt med Ajmeri har lärt mig jättemycket.

Samuel Sköldö, 60 år, Stockholm

– Om vi på något sätt kan vara med och göra livet drägligare för barn i utsatta länder är det en självklarhet. Det är inget att tveka om. Eftersom vår dotter jobbar på Plan har vi fått inblick i hur det fungerar och vet att det är ett seriöst och säkert sätt att förmedla pengar. Pengarna kommer fram dit de ska och fastnar inte i en massa mellanhänder.

Annika Fridmark, 67 år, Stockholm

– Bakgrunden till att jag tog steget att bli fadder är att jag sett faddergalor och är allmänt engagerad. För att få en demokratisk utveckling krävs utbildning och då måste man börja med barnen. Jag har tidigare stöttat många olika organisationer men efter att ha rest med Plan till Kenya har jag bara stöttat Plan eftersom de gör ett väldigt bra arbete. Jag har sett och upplevt det och är imponerad av det jobb de gör.

Elina Tamker, 10 år, Ekerö

– Jag tycker att det är bra att hjälpa andra som har det fattigt i sina länder, det är kul att hjälpa dem så att de får det bättre. Vi har ett fadderbarn i Tanzania och det är intressant att se hur de har det och det är roligt att höra om han har det bra. Han har skickat bild på sig och sin mormor utanför deras hus, när jag såg det tänkte jag att det var en väldigt annorlunda miljö.