Jennie är ordförande för SVEA

Hallå där… Jennie Gustafsson, som är med i Plan Internationals Ungdomsråd och som sedan i höstas är vald till förbundsordförande för Sveriges elevråd – SVEA.

Grattis! Kan du berätta lite om din nya roll?

– Tack! Jämställdhet och barns rättigheter är viktiga för mig. Som förbundsordförande för SVEA är mitt uppdrag att föra fram och stärka alla elevers rättigheter och plats i demokratiska forum här i Sverige.

Kommer du att ha nytta av dina erfarenheter från ungdomsrådet i din nya roll?

– Ja, det tror jag absolut. Dels har jag ju genom mitt engagemang i ungdomsrådet fått se hur Plan International funkar rent organisatoriskt. Plan Internationals arbete utgår ju från barnkonventionen och barns rättigheter är även något som ligger SVEA varmt om hjärtat.

Inom ungdomsrådet har du bland annat arbetat med frågor som rör barns rätt till utbildning. Hur ser du på skolan i Sverige?

– En av mina hjärtefrågor är flickors rätt till utbildning och där tror jag att vi måste fortsätta utvecklas och vara ett föregångsland, så att andra länder kan ta efter. Vi ser idag att stora elevråd från andra delar av EU ser på oss som föregångare därför är det viktigt att vi aldrig nöjer oss utan fortsätter framåt.

Foto: Sveriges Elevråd SVEA, 2018.