På väg mot Barcelona och Plan Internationals Resilience Summit

Sara Törnros på bussen till Barcelona
Sara Törnros, Plan International Sveriges rådgivare kring klimatförändringar och resiliens, på bussen på väg till Barcelona.

I morse klockan 8 hoppade jag på en buss vid Stockholms central. Denna buss ska ta mig hela vägen ner till Barcelona i Spanien, där jag kommer närvara på ett Plan International-möte om resiliens. Resiliens kan beskrivas som kapacitet att kunna hantera katastrofer och kriser bättre, till exempel översvämningar, jordbävningar och tsunamis.

Kapacitet kan vara allt från att kunna simma till att ha tillgång till information gällande risker samt vart man kan få hjälp och stöd under en kris. Det kan även vara att ha tillgång till ett system som varnar för till exempel översvämningar och torka så att man kan göra förebyggande återgärder i god tid. I bästa fall kan man helt undvika påverkan från dessa faror.

Men varför arbetar en barnrättsorganisation som Plan International med resiliens?
I många katastrofsituationer så är det oftast barn, och framförallt flickor, som drabbas hårdast. Exempelvis så ökar flickor och kvinnors utsatthet och risk för våld och sexuella övergrepp under katastrofer. Flera studier har till exempel visat att vid torka tvingas kvinnor och flickor ofta att gå längre för att hämta vatten och mat till deras familjer vilket ökar risken för övergrepp. När deras familjer påverkas ekonomiskt av dessa katastrofer så slutar det dessutom ofta med att deras barn, framförallt döttrar, tas ur skolan. Döttrar gifts dessutom ofta bort för att hjälpa familjen rent ekonomiskt när det är kris.

En av effekterna av klimatförändringar är att just katastrofer och kriser blir vanligare och värre. Detta är väldigt tydligt i många av de områden som Plan International arbetar. I Sydsudan har man de senaste åren drabbats hårt av torka vilket försvårat en redan väldigt svår humanitär situation. I Kenya förra året drabbades flera hundratusentals människor av översvämningar. I Indonesien har naturkatastrofer de senaste månaderna resulterat i tusentals dödsfall och enorma skador.

På väg till Barcelona
Utsikten från bussen vid middagstid.

Plan International arbetar med resiliens i ett flertal länder i världen, exempelvis Zambia, Guatemala och Indonesien. Till mötet i Barcelona kommer cirka 30 personer från Plans olika kontor för att diskutera och utveckla nya metoder för hur vi kan bygga resiliens i de områdena där vi har projekt.

Min resa ner till Barcelona kommer att ta cirka två dygn. Anledningen till att jag valt att åka buss till detta möte är på grund av att det är ett klimat-vänligare alternativ än flyg och betydligt billigare samt färre byten än tåg. Sedan ser jag det som en fördel att jag kommer jag ha massor av tid under resan till att förbereda mig inför mötet och att jag kommer få se en stor del av Europa från marken 🙂

Sara Törnros är Plan Sveriges rådgivare i frågor gällande klimat och resiliens. Hon började arbeta för Plan i November 2018 och har tidigare arbetat med resiliens i Östafrika och har även forskat kring klimatanpassning i olika internationella projekt. Hela bussresan är klimatkompenserad genom ett certifierat klimatskyddsprojekt som kompenserar för resans motsvarande mängd koldioxidutsläpp.

 

Jennie är ordförande för SVEA

Hallå där… Jennie Gustafsson, som är med i Plan Internationals Ungdomsråd och som sedan i höstas är vald till förbundsordförande för Sveriges elevråd – SVEA.

Grattis! Kan du berätta lite om din nya roll?

– Tack! Jämställdhet och barns rättigheter är viktiga för mig. Som förbundsordförande för SVEA är mitt uppdrag att föra fram och stärka alla elevers rättigheter och plats i demokratiska forum här i Sverige.

Kommer du att ha nytta av dina erfarenheter från ungdomsrådet i din nya roll?

– Ja, det tror jag absolut. Dels har jag ju genom mitt engagemang i ungdomsrådet fått se hur Plan International funkar rent organisatoriskt. Plan Internationals arbete utgår ju från barnkonventionen och barns rättigheter är även något som ligger SVEA varmt om hjärtat.

Inom ungdomsrådet har du bland annat arbetat med frågor som rör barns rätt till utbildning. Hur ser du på skolan i Sverige?

– En av mina hjärtefrågor är flickors rätt till utbildning och där tror jag att vi måste fortsätta utvecklas och vara ett föregångsland, så att andra länder kan ta efter. Vi ser idag att stora elevråd från andra delar av EU ser på oss som föregångare därför är det viktigt att vi aldrig nöjer oss utan fortsätter framåt.

Foto: Sveriges Elevråd SVEA, 2018.