Rapport från världens största flyktingläger

Mikael Wiking i Cox's Bazar

Just nu är vår medarbetare Mikael Wiking på plats i vad som troligtvis är världens största flyktingläger: Cox’s Bazar i Bangladesh. Här bor närmare en miljon rohingyer som flytt undan förföljelser i Myanmar. Plan Internationals huvudfokus i området är rent vatten, sanitet, utbildning och säkra platser för barn.

”Här finns efter drygt ett år många tecken på att lägret börjar göras permanent, bl.a. stenläggning på vägarna, broar och riktiga trapport upp för de branta kullarna som är så förrädiskt hala under monsunsäsongen.

Flyktingskapet är emellertid mycket svårt, eftersom bangladeshiska myndigheter inte vill erkänna rohingyer som flyktingar (de kallas istället tvångsförflyttade medborgare från Myanmar).

Konsekvenserna av detta är många: mycket begränsad rörelsefrihet, ingen möjlighet att ta formella jobb i landet samt förbud att låta barnen gå i riktig skola och lära sig språket är några av de mest kännbara.

Jag fick idag bland annat träffa barn i åldrarna 3-14 år. Dessa barn går i vår skola där de får lära sig läsa, skriva och räkna. Denna basala utbildning bekostas bl a med svenska pengar och barnen och volontärlärarna från lägret berättade om hur glada de var att ha möjligheten att ändå lära sig något.

Rutinen gav en rytm och skolan var något att se fram emot och de lärde känna de andra barnen bättre.

Miljöbild över Cox's Bazar
Nästan en miljon människor har tvingats fly undan våldsamheterna i Myanmar.

Jag har aldrig så entydigt fått svaret att engelska är det barnen helst av allt vill lära sig och värdesätter mest genom denna möjlighet till utbildning. Varför just engelska undrade jag och det snabba svaret var att de ser att de behöver det för att kunna ta sig ut i världen, lämna livet i lägret eller diskrimineringen och utsattheten i Myanmar.

Barnen berättade att de drömmer om att bli läkare, ingenjör och lärare. Trots den svåra kontexten och de bleka framtidsutsikterna är jag övertygad om att det är just det här hoppet som barnen behöver för att kunna ta sig igenom den kris som de sedan ett drygt år genomlever – och det känns viktigt att Plan International Sverige kan vara med och bidra till det.”
Av: Mikael Wiking, program manager