Rapport från världens största flyktingläger

Mikael Wiking i Cox's Bazar

Just nu är vår medarbetare Mikael Wiking på plats i vad som troligtvis är världens största flyktingläger: Cox’s Bazar i Bangladesh. Här bor närmare en miljon rohingyer som flytt undan förföljelser i Myanmar. Plan Internationals huvudfokus i området är rent vatten, sanitet, utbildning och säkra platser för barn.

”Här finns efter drygt ett år många tecken på att lägret börjar göras permanent, bl.a. stenläggning på vägarna, broar och riktiga trapport upp för de branta kullarna som är så förrädiskt hala under monsunsäsongen.

Flyktingskapet är emellertid mycket svårt, eftersom bangladeshiska myndigheter inte vill erkänna rohingyer som flyktingar (de kallas istället tvångsförflyttade medborgare från Myanmar).

Konsekvenserna av detta är många: mycket begränsad rörelsefrihet, ingen möjlighet att ta formella jobb i landet samt förbud att låta barnen gå i riktig skola och lära sig språket är några av de mest kännbara.

Jag fick idag bland annat träffa barn i åldrarna 3-14 år. Dessa barn går i vår skola där de får lära sig läsa, skriva och räkna. Denna basala utbildning bekostas bl a med svenska pengar och barnen och volontärlärarna från lägret berättade om hur glada de var att ha möjligheten att ändå lära sig något.

Rutinen gav en rytm och skolan var något att se fram emot och de lärde känna de andra barnen bättre.

Miljöbild över Cox's Bazar
Nästan en miljon människor har tvingats fly undan våldsamheterna i Myanmar.

Jag har aldrig så entydigt fått svaret att engelska är det barnen helst av allt vill lära sig och värdesätter mest genom denna möjlighet till utbildning. Varför just engelska undrade jag och det snabba svaret var att de ser att de behöver det för att kunna ta sig ut i världen, lämna livet i lägret eller diskrimineringen och utsattheten i Myanmar.

Barnen berättade att de drömmer om att bli läkare, ingenjör och lärare. Trots den svåra kontexten och de bleka framtidsutsikterna är jag övertygad om att det är just det här hoppet som barnen behöver för att kunna ta sig igenom den kris som de sedan ett drygt år genomlever – och det känns viktigt att Plan International Sverige kan vara med och bidra till det.”
Av: Mikael Wiking, program manager

Nyckeln till självständighet

Utbildning är nyckeln till självständighet vart man än bor. Särskilt i länder där människorna har det sämre ställt än i Sverige. Att kunna fatta sina egna beslut och göra det man själv vill, utan att behöva godkännande från alla runt omkring en är ett avgörande verktyg för att kunna få sina drömmar att gå i uppfyllelse. Att kunna försörja sig själv kan vara extremt viktigt, särskilt för flickor som inte vill tvingas till att bli bortgifta, vilket i många länder är en risk.

Trots att vikten av utbildning är ett ganska etablerat faktum, finns det fortfarande miljontals barn som aldrig får börja skolan, eller slutar innan de fullföljt utbildningen. Anledningar kan exempelvis vara krig eller katastrofer, som leder till att skolor förstörs eller skadar barn både fysiskt och psykiskt, så att de inte kan fullfölja sin skolgång. Efter katastrofer är det vanligt att barn tvingas stanna hemma från skolan för att hjälpa föräldrarna. En annan anledning kan vara att flickor tvingas sluta skolan då de anses vara redo att giftas bort, dessa flickor kommer oftast heller inte tillbaka till skolan.

För mig som både elev och flicka berör det mig djupt att höra alla historier om barn som aldrig får möjlighet att göra sina drömmar till verklighet. Det får mig att känna tacksamhet, även de dagar då jag helst inte ens vill gå upp ur sängen på morgonen för att gå till skolan. Jag är tacksam över möjligheten till att kunna bestämma över mitt eget liv.

Elvira Wetterlund, praktikant