Stoppa våldet mot flickor

Idag, på internationella flickdagen, vill jag uppmärksamma situationen för världens flickor. Över hela världen tvingas flickor kämpa för att bestämma över sina liv och för att slippa diskriminering. Vi är många som vet att hela samhället tjänar på jämställdhet och flickors rättigheter. Ni som fattar beslut måste lyssna på våra röster.

Det som engagerar mig mest är mäns våld mot flickor. Under sin livstid kommer minst en av tre flickor att utsättas för fysiskt eller sexuellt våld. Som ung tjej vågar jag inte gå till vissa specifika platser vissa tider, speciellt när det är mörkt. Jag känner mig otrygg när jag möter grupper med män om jag är själv. Jag känner inte att jag skulle våga anmäla om jag blivit utsatt för något eftersom det ofta inte utreds.

Våld mot flickor och kvinnor har ett stor mörkertal, på grund av den stora tabustämpeln runt problemet. Det gör att många kvinnor och flickor inte vågar anmäla, och när de gör det får de inte den hjälp och det stöd de behöver. Det gör att vi känner sig otrygga i vårt eget samhälle och som att vi inte är lika mycket värda som männen. För att påverka detta tror jag att det är viktigt att ha fler kvinnor i maktpositioner, men även att vi slutar skydda de män som är förövare och gör så att vi känner oss otrygga.

Jag kräver att våld mot flickor synliggörs, förebyggs och straffas.

Annie Hansson

 

Annie Hansson, 16, medlem i Plan International Sveriges ungdomsråd