Nu tar barnen ton i Colombias fredsarbete

De colombianska barnen tillsammans med den svenska ambassadören Tommy Strömberg och Gufran Al-Nadaf, Sveriges ambassadör för Barn och väpnad konflikt.

Den väpnade konflikten i Colombia har pågått i över 50 år. Enligt officiell statistik har den resulterat i fler än 8 miljoner offer, varav 31% är barn (UARIV). Ett viktigt steg mot fred togs dock i slutet av 2016 när ett fredsavtal mellan regeringen och FARC-gerillan slöts.

Det återstår dock andra icke-statliga väpnade grupper i landet och det kvarstår stora utmaningar vad gäller att skydda och stödja de barn och unga som varit del av väpnade grupper samt att minska riskerna för att barn och unga fortsätter att drabbas.

Som ett bidrag i det pågående fredsbyggandet i landet anordnade därför vår Colombianska motsvarighet Fundación Plan och den Svenska Ambassaden i Colombia nu i fredags ett seminarium om barns roll och situation under väpnad konflikt och i fredsprocesser. På seminariet deltog representanter från regeringen, ambassader, FN och det civila samhället. Gufran Al-Nadaf, Sveriges ambassadör för barn och väpnad konflikt, deltog dessutom som hedersgäst.

Under seminariet fick barnen delta i en panel där de talade om flickors och pojkars situation i de samhällen de bor och representerar.

I Colombia driver Plan Sverige och Fundacion Plan Colombia med finansiering av Sida Civsam ett 3,5-årigt projekt som syftar till att öka barns och ungas deltagande i fredsbyggandet. Med fredsavtalet öppnas en ny möjlighet att bygga ett inkluderande samhälle, med garantier för befolkningen som indirekt eller direkt drabbats av den långa konflikten. Barn och unga har drabbats hårt och utsatts för mycket stora risker såsom rekrytering till väpnade grupper, sexuellt våld och exploatering. Dessa risker förstärks av svaga skyddssystem och en låg statlig närvaro i landet och i en konfliktsituation ökar dessa än mer.

”Paramilitärerna gick in i våra hus, åt vår mat, våldtog”

– Flicka, 15 år

I det fortsatta fredsarbetet är det av stor vikt att lyssna på barn och unga som drabbats av konflikten och deras förslag för att förbättra sin situation.  Inför detta seminarium har därför 80 barn från de mest drabbade områdena konsulterats om barns situation under väpnad konflikt och fredsprocesser. Därefter har de formulerat rekommendationer till landets regering. 6 barn (5 flickor och en pojke) deltog nu i seminariet där de fick presentera sina rekommendationer och erfarenheter och de lyfte särskilt fram flickornas utsatta situation:

”Flickor i mitt samhälle lever med stora begränsningar på grund av säkerheten. Vi kan inte gå ut ur våra hus. Vi är inte fria. Paramilitärerna gick in i våra hus, åt vår mat, våldtog. Familjerna var tvungna att skicka iväg barnen och kvinnorna till andra byar”, berättade en 15-årig flicka.”Vi flickor ses som sexobjekt, de tar med oss bort från våra familjer och tvingar oss att laga mat och utsätter oss för sexuellt våld.”

Projektet att öka barn och ungas deltagande i fredsbyggandet drivs gemensamt av Plan International Sverige och vår motsvarighet på plats Fundacion Plan Colombia med finansiellt stöd från SIDA.

Barnen efterfrågade även fler kvinnliga ledare som förstår och tar tag i problematiken. En 13-årig flicka summerade deras erfarenheter: ”Vi vill ha ett land i fred, ett land i harmoni, med fler möjligheter att växa och ta sig framåt. Vi vill att regeringen ger oss fler möjligheter.”

Av: Rut Feuk, programsamordnare på Plan International Sverige