Ett säkert hem börjar i skolan

Flickor i Östtimor som gjort en kartläggning av risker och säkra platser i sin skola

Klimatförändringar. Ett ord som det skrivs och pratas om mycket i media till vardags. Vi förknippar det kanske mest med bilder på simmande isbjörnar, förorenade städer, bränder och översvämningar. Den globala uppvärmningen förändrar klimatet globalt, det innebär till exempel att det regnar mer på vissa ställen, mindre på andra och under längre eller kortare perioder. Enligt NASA har de senaste tio åren varit de varmaste som någonsin uppmätts. Och nya rekord slås varje år. Men vad innebär de för barnen i många av de länder vi jobbar?

Ofta drabbas samhällen som redan är utsatta och där många familjer lever på ytterst små marginaler. Barn drabbas alltid hårdast. Det handlar inte bara om storskaliga katastrofer, som massiva jordskred eller tyfoner, utan också många mindre händelser som det inte rapporteras om i nyheterna, men som urholkar familjers resurser. Och det är ofta skolgången som först får stryka på foten när katastrofen inträffar och det blir svårt att betala skolavgifter eller när barnen behöver hjälpa till med familjens försörjning. Flickor och pojkar drabbas på olika sätt av katastrofer. Flickor riskerar i högre utsträckning att bli bortgifta, och pojkar att tvingas in i barnarbete.

Lösningen och vägen mot trygghet

Men det finns ett sätt att förhindra att katastrofer tar liv, resurser och tvingar familjer att lämna sina hem. Det heter katastrofriskreducering. Det låter krångligt men det är något som de flesta redan gör – varje dag. Som med eld: du vet att det kan vara farligt, men du har lärt dig hur du ska hantera en eld för att den inte ska spridas, hur du släcker den och vart du ringer om du behöver hjälp. Plan International arbetar precis med det här med en miljon barn i fler än 40 länder runt om i världen.

Säkra skolor

I vårt projekt för säkra skolor får barnen lära sig analysera risker och förstå vad de själva kan göra för att minska sin utsatthet och förbereda sig bättre inför en eventuell katastrof. Eleverna undersöker risker på sina skolor. Kanske riskerar ett tak att flyga av vid en storm, en vägg som har stora sprickor efter en jordbävning, kanske är det risk för brand eller saknas det staket runt skolan? Efteråt gör de en plan tillsammans med rektorn, lärare och några föräldrar i en kommitté. Eleverna får också vara med i olika evakueringsövningar och till exempel plantera träd för att minska risken för jordskred eller köpa in flytvästar.

Barnen tar med kunskaperna hem och kan hjälpa till att öka tryggheten i sin familj och på sina hemorter. Barnen har en enorm förändringspotential för hela samhället och våra erfarenheter visar att familjer, lokala beslutsfattare och myndigheter lyssnar till vad barnen har att säga om de får chansen. Det är en stomme i Plan Internationals projekt – barnens röst och rätt till meningsfullt deltagande i allt vad vi gör.

Internationella dagen för katastrofriskreducering

I dag firar vi FN:s Internationella dag för katastrofriskreducering. Varje år drabbas allt fler av olika typer av katastrofer, men antalet som dör minskar tack vare investeringar i bättre hus, bättre kunskap om risker och bättre beredskap. 2017 års tema är ett tryggt hem. Sedan 2008 har ungefär 26 miljoner människor årligen tvingats lämna sina hem på grund av katastrofer som jordbävningar, stormar eller översvämningar. Det innebär en person per sekund. Att lämna sitt hem har en stor inverkan på livet och känslan av trygghet. Genom vårt arbete med eleverna i skolan minskar också risken för att de ska behöva uppleva otrygghet hemma.

 

Av: Olivia Forsberg, rådgivare för katastrofriskhantering, Plan International Sverige