Ett säkert hem börjar i skolan

Flickor i Östtimor som gjort en kartläggning av risker och säkra platser i sin skola

Klimatförändringar. Ett ord som det skrivs och pratas om mycket i media till vardags. Vi förknippar det kanske mest med bilder på simmande isbjörnar, förorenade städer, bränder och översvämningar. Den globala uppvärmningen förändrar klimatet globalt, det innebär till exempel att det regnar mer på vissa ställen, mindre på andra och under längre eller kortare perioder. Enligt NASA har de senaste tio åren varit de varmaste som någonsin uppmätts. Och nya rekord slås varje år. Men vad innebär de för barnen i många av de länder vi jobbar?

Ofta drabbas samhällen som redan är utsatta och där många familjer lever på ytterst små marginaler. Barn drabbas alltid hårdast. Det handlar inte bara om storskaliga katastrofer, som massiva jordskred eller tyfoner, utan också många mindre händelser som det inte rapporteras om i nyheterna, men som urholkar familjers resurser. Och det är ofta skolgången som först får stryka på foten när katastrofen inträffar och det blir svårt att betala skolavgifter eller när barnen behöver hjälpa till med familjens försörjning. Flickor och pojkar drabbas på olika sätt av katastrofer. Flickor riskerar i högre utsträckning att bli bortgifta, och pojkar att tvingas in i barnarbete.

Lösningen och vägen mot trygghet

Men det finns ett sätt att förhindra att katastrofer tar liv, resurser och tvingar familjer att lämna sina hem. Det heter katastrofriskreducering. Det låter krångligt men det är något som de flesta redan gör – varje dag. Som med eld: du vet att det kan vara farligt, men du har lärt dig hur du ska hantera en eld för att den inte ska spridas, hur du släcker den och vart du ringer om du behöver hjälp. Plan International arbetar precis med det här med en miljon barn i fler än 40 länder runt om i världen.

Säkra skolor

I vårt projekt för säkra skolor får barnen lära sig analysera risker och förstå vad de själva kan göra för att minska sin utsatthet och förbereda sig bättre inför en eventuell katastrof. Eleverna undersöker risker på sina skolor. Kanske riskerar ett tak att flyga av vid en storm, en vägg som har stora sprickor efter en jordbävning, kanske är det risk för brand eller saknas det staket runt skolan? Efteråt gör de en plan tillsammans med rektorn, lärare och några föräldrar i en kommitté. Eleverna får också vara med i olika evakueringsövningar och till exempel plantera träd för att minska risken för jordskred eller köpa in flytvästar.

Barnen tar med kunskaperna hem och kan hjälpa till att öka tryggheten i sin familj och på sina hemorter. Barnen har en enorm förändringspotential för hela samhället och våra erfarenheter visar att familjer, lokala beslutsfattare och myndigheter lyssnar till vad barnen har att säga om de får chansen. Det är en stomme i Plan Internationals projekt – barnens röst och rätt till meningsfullt deltagande i allt vad vi gör.

Internationella dagen för katastrofriskreducering

I dag firar vi FN:s Internationella dag för katastrofriskreducering. Varje år drabbas allt fler av olika typer av katastrofer, men antalet som dör minskar tack vare investeringar i bättre hus, bättre kunskap om risker och bättre beredskap. 2017 års tema är ett tryggt hem. Sedan 2008 har ungefär 26 miljoner människor årligen tvingats lämna sina hem på grund av katastrofer som jordbävningar, stormar eller översvämningar. Det innebär en person per sekund. Att lämna sitt hem har en stor inverkan på livet och känslan av trygghet. Genom vårt arbete med eleverna i skolan minskar också risken för att de ska behöva uppleva otrygghet hemma.

 

Av: Olivia Forsberg, rådgivare för katastrofriskhantering, Plan International Sverige

Ny kampanj lyfter kampen för flickors rättigheter

Vi har i dagarna lanserat en ny kampanj som uppmärksammar det hårdnade politiska klimatet globalt kring flickors rättigheter. Varje sekund världen över kränks flickor – i hemmet, i skolan, på nätet och på stadens gator. I konflikter och katastrofer ökar risken ytterligare för att flickor utsätts för våld och övergrepp. Samtidigt finns det idag makthavare som vill vända utvecklingen tillbaka och ifrågasätter flickors och kvinnors rättigheter.

Visste du till exempel att:

  • 17 miljoner flickor tvingas gifta sig varje år – en flicka varannan sekund.
  • Den vanligaste dödsorsaken för tonårsflickor (15-19 år) är komplikationer på grund av graviditet och förlossning.
  • Runt 3 miljoner flickor riskerar att könsstympas varje år.
  • Var tionde flicka under 20 år har blivit utsatt för sexuellt våld.

Parollen för kampanjen är #förflickorsframtid och flera kända svenska profiler sluter upp i en av kampanjfilmerna som regisserats av vår ambassadör Molly Nutley.

– Jag har det senaste året blivit så förbannad över hur världen ser ut och ville göra en film för att folk ska vakna och se hur utsatta flickor är. Det är helt galet att utvecklingen går åt fel håll! Vi är många som har fått nog och jag vill visa vilken kraft det blir när människor går ihop och tar avstånd, säger Molly Nutley, som inspirerats av de många Women’s Marches som ägde rum tidigare i år.

Molly Nutley står för regi och manus och har lett hela produktionen tillsammans med fotografen Hanna Kriisa, som varit producent och ansvarat för foto.

I filmen medverkar flera kända skådespelare och artister: William Spetz, Sofia Ledarp, Frida Hallgren, Johan Hedenberg, Susanne Thorson, Oscar Zia, Alexej Manvelov, Molly Pettersson Hammar, Peshang Rad, Cissi Fors, Happy Jankell, Helena af Sandeberg, Anastasios Soulis och Helena Bergström.

Alla medverkande har ställt upp ideellt och hela filmproduktionen har gjorts pro bono till förmån för flickors rättigheter.

”Det är dags att alla, oavsett kön eller var man bor, engagerar sig för flickors situation världen över”

William Spetz

Idag är det viktigare än någonsin att världens regeringar står upp för flickors rättigheter.

– Det är dags att alla, oavsett kön eller var man bor, engagerar sig för flickors situation världen över. Jag är så trött på att kvinnor ska behöva driva den här kampen ensamma. Vi har ett gemensamt ansvar och vi är alla lika. Det är inte svårare än så, säger skådespelaren William Spetz som också var med i kampanjfilmen.

Flickors framtid är hotad

I FN:s globala mål enades för första gången världens länder om kontroversiella frågor som att utrota barnäktenskap och könsstympning, minska tonårsgraviditeter och att uppnå jämställdhet. Dessa överenskommelser hotas nu av flera länder i världen, som vill vända utvecklingen tillbaka.

Nu kraftsamlar vi i hela världen för flickors lika villkor!

Kampanjen leder fram till FN:s internationella flickdag den 11 oktober. Läs mer om vårt arbete kring flickors rättigheter på https://plansverige.org/flicka/