Barnrättskämpar på motorcykel och aktiva förskoleföräldrar

FADDERRESAN TILL KENYA. Kisumu är Kenyas tredje största stad och i stadens slumområden är våld mot barn ett omfattande problem. Tillsammans med lokalbefolkningen försöker Plan öka medvetenheten om barns rättigheter och ett av dessa projekt utgår ifrån motorcyklister. På grund av den bristande infrastrukturen i många delar av Kenya, inte minst i områdena omkring staden Kisumu, använder lokalbefolkningen sig av motorcyklar som transportmedel. Eftersom det inte finns någon utvecklad kollektivtrafik har det under åren vuxit fram en stark och ledande taxiverksamhet som består av motorcyklister, så kallade Boda Boda Riders, och majoriteten av invånarna använder sig av dessa för att ta sig fram.

Projektet startades för tre år sedan då Plan samlade ihop en grupp frivilliga motorcyklister och utbildade dem inom barnskydd och barns rättigheter. Gruppens uppdrag är att kämpa mot att barn utsätts för våld i och utanför hemmet. Gruppen har även tränats i att identifiera, ingripa och rapportera in fall av våld och övergrepp mot barn i området. De förklarar att de under sina körningar informerar föräldrar om konsekvenser av våld, positiva disciplineringsmetoder och barns rättigheter.

De når även ut till barn när dessa körs till och från skolan. Denna grupp har i sin tur rekryterat fler motorcyklister och driver idag fyra olika grupper med hundratal chaufförer som alla kämpar för barns rättigheter i sin dagliga verksamhet. Man har bland annat noterat ett minskat antal fall av våld mot barn sedan projektet startade. Till stor del handlar det om att föräldrar blivit mer medvetna men Boda Boda drivers har även fungerat som så kallade övervakare vilket i många fall hindrat övergrepp.

Föräldragrupp engagerar sig i utveckling av ECCD-center
Under eftermiddagen får vi möta en föräldragrupp som arbetar i anslutning till en så kallad ECCD-center (Early Childhood Care and Development center). Centret är en form av förskoleverksamhet som grundar sig i en särskild modell som Plan har utvecklat där man involverar föräldrar i verksamheten. De får bland annat vara med och skapa all skolmaterial som används av lärarna i det pedagogiska arbetet, de får lära sig om mödravård, vanliga barnsjukdomar och allt som har att göra med att tillgodose barn med en hälsosam start i livet. Föräldragruppen driver även en lån- och spargrupp som inte bara bidragit med ekonomisk kunskap utan också förbättrad levandsstandard.

Av: Stephanie och Emma, Plan International Sverige

Läs gärna mer om våra fadderesor här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *