Yeama utsattes för sexuella övergrepp av sin lärare under ett års tid

Det är sen eftermiddag i en by i södra Sierra Leone. En liten flicka med flipflop-tofflor hoppar mellan pölarna framför oss. Det är mitt i regnperioden och luften är fuktig och varm efter den senaste regnskuren. Vi är på väg till en av byns skolor där vi har bestämt träff med Yeama för att prata om det som alla vet pågår, men som ingen vågar tala högt om. Nämligen att lärare och rektorer utnyttjar utsatta flickor sexuellt i skolan för att de ska klara sina examina eller få bättre betyg.

Yeama har sagt att hon vill att hennes berättelse ska komma ut så att inte fler flickor ska utsättas för samma sak som hon. Men för att skydda henne mot repressalier har vi ändrat hennes namn.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=lUzAHYBHpBA]

Könsbaserat våld ett globalt problem

Yeamas historia är inte unik. Könsbaserat våld i skolan är ett globalt problem som finns i alla världsdelar. I Sierra Leone rapporteras om sexuella övergrepp mot flickor från skolor i hela landet. Mariama Zombo, ansvarig för politisk påverkan på Plan International Sierra Leone, berättar att problemet har existerat i flera generationer.

– Könsbaserat våld är en kulturell fråga som handlar om makt och kön. Det som händer ute i samhället reflekteras även i skolans värld. Manlig dominans och patriarkala strukturer, kopplat med maktlöshet hos flickor och kvinnor, har bidragit till problemets omfattning. Dessutom finns det begränsade mekanismer inom skolorna för att adressera och förhindra könsbaserat våld, säger hon.

Under många år har flickor, familjer och skolmyndigheter varit tysta om det som sker. Men nu har frågan kommit fram i ljuset och uppmärksammas av regeringen såväl som av Plan och andra barnrättsorganisationer.

– Plan har fokuserat på flera projekt som stärker flickors rättigheter, ökar möjligheten till utbildning och bygger deras självkänsla, till exempel stödjer vi en lokal radiostation för barn och unga som i sina program kan ta upp frågor om sexuella övergrepp i skolan och i hemmet. Dessa projekt ger flickor en röst och möjlighet att rapportera om våld och trakasserier i både skolan och där de bor, berättar Mariama Zombo.

Yeama blickar framåt

Yeama går inte kvar i samma skola längre men har inte ge upp tanken på att utbilda sig. I stället vill hon vara med och försöka stoppa det sexuella våldet mot flickor i skolan.

– Mitt mål är att utbilda mig till advokat och jobba för att stärka barns rättigheter i det här landet. Jag vill få en stabil ekonomi så jag kan ge mina barn en bra utbildning. Jag vill alltid ha dem nära mig och ge dem det goda liv som de förtjänar som barn.

– Jag skulle vilja säga till de lärare som gör så här mot barn att de ska sluta. Vi barn är framtidens ledare och vi kommer att sluta gå i skolan om vi riskerar att råka ut för övergrepp när vi går dit.

Plans arbete i Sierra Leone

Plan har arbetat i Sierra Leone sedan 1976. Brist på hälsovård och rent vatten leder till att många barn blir sjuka och barnadödligheten är hög. Landet har på senare tid även drabbats hårt av ebola. Flickor är en särskilt utsatt grupp och Plan har flera projekt för att stärka flickors rättigheter. Man arbetar för att stoppa barnäktenskap, tonårsgraviditeter och könsbaserat våld i skolan, vilket är huvudorsaker till att flickor slutar i skolan. I en intervjustudie som Plan gjorde om könsbaserat våld i skolan 2010 uppgav två tredjedelar av de tillfrågade flickorna att de hade utsatts för sexuellt våld i hemmet eller skolan. Hela 18 procent av flickorna uppgav att de hade blivit våldtagna någon gång i livet och av dem hade 30 procent våldtagits i skolmiljö. Plan försöker öka medvetenheten om könsbaserat våld i skolan så att barn, föräldrar och skolmyndigheter lär sig identifiera det och vet hur de ska göra för att rapportera övergrepp.

Text: Sofia Klemming Nordenskiöld, Plan International Sverige
Foto: Pieter ten Hoopen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *