Barnens behov är grunden för Plans insatser i Nepal

Systrar utanför förstörd skola

Lördagen den 25 april drabbades Nepal av en kraftig jordbävning. En andra jordbävning skakade landet den 12 maj. Över 600 000 hem förstördes och fler än 8 800 människor dog.

Plan påbörjade omedelbart katastrofinsatser efter den första jordbävningen. Vi har nått ut med nödhjälp till närmare 196 000 personer. Hittills har vi bland annat delat ut över 46 100 tältpaket, 32 650 matpaket (med mat för upp till tio personer i en vecka), 42 650 vattenreningstabletter och 30 580 vattenpaket.

Var i Nepal arbetar Plan?

Vi har främst arbetat i Dolakha och Sindulpalchowk. Det är två av de hårdast drabbade områdena. Vi arbetar också i Katmandudalen och i Sindhuli och Makwanpur.

Varför valde ni de områdena?

Direkt efter jordbävningen såg vi att Dolakha och Sindulpalchowk var två av de hårdast drabbade områdena. Samtidigt hade ingen annan hjälporganisation priorierat just dessa områden och Nepals regering behövde mycket hjälp där.

Hur har jordbävningen påverkat barnen?

3,2 miljoner barn har på olika sätt påverkats av jordbävningarna. Många av dem har förlorat sina hem och bor nu i enkla tält. Det lever under svåra förhållanden med begränsad tillgång till rent dricksvatten, toaletter och sjukvård.

25 000 klassrum har förstörts i jordbävningarna. På grund av detta kan många barn inte gå i skolan och missar därför viktiga delar av sin utbildning.

Hur jobbar Plan för barnen i Nepal?

Plan började tidigt upprätta barnvänliga platser. I dag har 62 stycken startats och nått ut till över 12 000 barn. Här får de tid till lek, sång och psykosocialt stöd. De barnvänliga platserna ger barnen en möjlighet att återhämta sig från trauman efter jordbävningen.

Plan har också upprättat 166 tillfälliga skollokaler för att säkerställa att barn kan återvända till skolan. De tillfälliga byggnaderna består av två klassrum och har plats för upp till 120 elever.

Vilka är barnens behov?

Vattenpaket

Vi har intervjuat 1 800 barn om deras främsta behov. De behöver bättre bostäder, tillgång till utbildning, rent vatten, sanitet och sjukvård.

Varför frågar ni barnen?

Vuxna antar ofta att de känner barnens behov bäst, men barnen har en egen röst och egna svar. Ofta har de andra behov än vad vuxna tror.

Barn har rätt att tillfrågas om beslut som rör dem. Arbetet att återuppbygga Nepal kommer bli lika mycket deras som de vuxnas. Därför måste barnen få en chans att påverka återuppbyggnadsprocessen.

Vilka risker står barn inför?

I katastrofer löper barn större risker att utsättas för olika typer av övergrepp. 41 % av alla barn i Nepal gifter sig innan de fyller 18 år. Efter stora katastrofer ökar vanligtvis antalet barnäktenskap snabbare.

Barn riskerar också att utsättas för människohandel, drabbas av sjukdomar och att tvingas hoppa av skolan permanent.

Vad kommer Plan göra nu?

Under de kommande månaderna skiftas mycket av vårt fokus från akuta insatser till långvarig återhämtning. Vi arbetar för att barns röster ska bli ett stöd under återuppbyggandet av landet.

Vi kommer att fokusera på utbildning, hälsa, trygga hem och sanitet – viktiga områden som barnen har identifierat.

Har arbetet hittills varit lyckat?

Varje dag ser vi hur hjälpen kommer till nytta för barn och deras familjer. Vi är glada över att ha nått fram till 196 000 personer, men samtidigt vet vi att mycket mer behövs. Arbetet att återuppbygga Nepal har bara börjat och vi kommer behöva ännu mer stöd.

Hur kan jag hjälpa?

SMS:a JORDBÄVNING till 72910, så skänker du 100 kronor. Du kan även ge en gåva direkt med ditt betalkort eller sätta in ett bidrag på Plusgiro 90 07 31-1 eller Bankgiro 900-7311. Märk inbetalningen ”jordbävning”.

2 reaktioner på ”Barnens behov är grunden för Plans insatser i Nepal”

  1. Jag tycker ni gör ett väldigt bra arbete som borde uppmärksammas mer. Jag tror på det ni gör och önskar er all lycka i framtida arbete. Texten ovan är väldigt reklamskriven vore intressant med lite nyanserad bild och vilka motgångar ni stöter på i ert arbete.

    1. Tack för din kommentar och för ditt stöd! Det stämmer såklart att vi, precis som andra organisationer på plats, möter många svårigheter och utmaningar. I Nepal har logistiken och framkomligheten till de drabbade bergsbyarna varit mycket begränsad. En av de största utmaningarna har varit att snabbt få fram hjälpen och vi har både tvingats göra långa resor på trasiga vägar och ibland använda helikopter för att komma fram med hjälp när all infrastruktur varit raserad. Att hitta lösningar som både är snabba, logistiskt möjliga och inte allt för dyra i dessa katastrofsituationer är inte helt lätt och vårt team på plats har arbetat hårt för att hitta nya kreativa lösningar. Ett sådant exempel är att vi i vissa byar istället för att köpa material till tillfälliga bostäder delat ut ekonomiska bidrag så att drabbade familjer kan köpa eget material från den lokala marknaden. Då sparar vi både transport och stödjer den lokala marknaden.

      När det gäller att stödja drabbade barn arbetar Plan hårt för att även andra organisationer och regeringen ska uppmärksamma och möta barns specifika behov och utsatthet. Detta eftersom Plan inte har resurser eller möjlighet att nå alla barn direkt vilket såklart är en stor utmaning. Vår roll blir därför att synliggöra barns behov för samtliga aktörer i katastrofresponsen. Barns behov ser olika ut i olika åldersgrupper och de har i enlighet med barnkonventionen rätt att få stöd till exempelvis skolgång och skydd även i katastrofsituationer.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *