Dagen då hela min värld förändrades

Asmita

”Jag var väldigt rädd och trodde att allt och alla omkring mig skulle dö. Hela marken skakade, det lät så högt. Jag kunde inte sova på hela natten”, berättar Asmita, tio år och fadderbarn i Plan. Hon bor med sin familj i Ratmate i centrala Nepal.

Under jordbävningen den 25 april förstördes huset där Asmita och hennes familj bodde. Deras get blev kvar inomhus och krossades till döds.

Huset där Asmita bodde

Lyckligtvis var Asmita och hennes familj ute, men alla deras ägodelar och mat förstördes. Allt var trasigt och låg utspritt runt deras förstörda hus.

”Nu är jag orolig över att inte kunna gå i skolan för alla mina böcker förstördes och begravdes inne i huset”, säger Asmita.

Hennes familj har bett om presenningar att använda som tält, så att de kan sova tillsammans och på en säker plats. Några av deras grannar har också fått enklare skydd.

Asmitas familj i tillfälligt skydd

För mindre än en månad sedan åkte Asmitas pappa iväg utomlands för att tjäna pengar till familjen. För att ha råd med resan tog han ett stort lån. Det har lett till stora påfrestningar för familjen. Asmitas farmor, Sukmaya Syantang, berättar med tårar i ögonen att hon knappt kunde försörja familjen med den lilla bit mark de ägde innan jordbävningen.

Nu är marken helt förstörd. Det enda som återstår är några kilo spannmål som Sukmaya lyckades ta hand om.

”Vi vill att vårt hem ska byggas upp så snabbt som möjligt. Vi vill att våra liv ska återgå till det normala igen”, säger Asmita.

Det är bara några dagar sedan jordbävningen drabbade Nepal, men Asmitas liv har vänts upp och ned. Detta är bara början på en lång väg till återhämtning för hennes familj. Deras hem behöver återuppbyggas och Asmita måste kunna återvända till skolan.

Så kan du stödja

Av: Daniel Claesson, Plan Sverige

Rapport från möte med Global Youth Advisory Panel i Zambia

Tova, medlem i Plan Sveriges ungdomsråd
Tova, medlem i Plan Sveriges ungdomsråd

En blåsig kväll i februari möts jag och Kristian (koordinatorn för Plans ungdomsråd (PUR) på Arlanda, flygplatsen är full av resenärer på väg på sin sportlovssemester till fjällen eller till varmare länder. Men vi är på väg mot ett lite mer annorlunda resemål: nämligen till Lusaka, Zambia för att delta i det årliga Global Youth Advisory Panels (GYAP) möte och sedan på Region South and East Africa- mötet (RESA).

Innan jag fortsätter på min reseberättelse, tänker jag börja med att presentera mig och förklara syftet med denna resa. Jag heter Tova Andersson och är medlem i Plan Sveriges ungdomsråd¹ och är sedan två år tillbaka invald i Plan internationals ungdomsråd, Global Youth Advisory Panel (GYAP). Det internationella ungdomsrådets består av sju medlemmar mellan sexton och tjugo år, från fyra programländer² Uganda, Sierra Leone, Indonesien och El Salvador. Samt tre från insamlingsländerna USA, Storbritannien och Sverige. Vårt syfte är att öka ungdomars inflytande i Plan, detta gör vi genom att arbeta för att starta fler ungdomsråd och få fler ungdomar med i Plans styrelse.

Workshop GYAP
Workshop med Global Youth Advisory Panel

 

Efter en 19 timmar lång flygresa där vi i princip har mellanlandat i hälften av alla Afrikas länder var vi äntligen framme i Lusaka, Zambia. Hotellet vi skulle bo på låg mitt i ett naturreservat och en kunde se elefanter och strutsar vandra omkring utanför området. Men vi hade inte mycket tid för dem då vårt första möte började klockan åtta nästa dag. Under dessa följande två mötesdagar hann vi både med att lyssna på uppdateringar vad alla åtta ungdomsråd hade gjort under det senaste året. Vi fick bland annat höra om hur Kamandas ungdomsråd i Sierra Leone hade lyckats upprätthålla kontakten via WhatsApp-grupp när det var utegångsförbud under det värsta Ebola-utbrottet. Till att rösta fram två kandidater som skulle representera GYAP som observatörer på Members Assembly- mötet³ i vår och nästkommande höst, som blev Jacinto och Sara.

Global Youth Advisory Panel
Global Youth Advisory Panel

Den tredje dagen hade vi ännu ett möte, denna gång med Plan personal ifrån Malawi, Sudan, Tanzania och Zambia där även några ungdomar som är engagerade i Plan Zambia deltog. Syftet med mötet var att vi skulle ge stöd och information så att de sedan skulle kunna starta upp ungdomsråd i deras egna länder. Alla medlemar i GYAP och inbjuden personal från Plan Egypten bidrog med egna erfarenheter och lärdomar hur det är att starta upp ett ungdomsråd och hur en lyckas hålla engagemanget och verksamheten vid liv. Efter dessa tre fullspäckade dagar återvände jag och Kristian hem till ett kallt Sverige med många nya idéer och erfarenheter vilket jag ser fram emot att dela med resten av medlemmarna i Plans ungdomsråd.

Av: Tova Andersson, Plans ungdomsråd


¹Plans ungdomsråd (PUR) består av 14 ungdomar mellan 13 och 18 år och fungerar som rådgivare och inspirationsgivare åt Plan. PUR arbetar även med att sprida information om barn konventionen genom att ha kampanjer och delta i events.
²Programländer är de länder som Plan arbetar och har programverksamhet i.  
³Möte som hålls två gånger per år där Plans insamlingsländer samlas för att utvärdera och diskutera organisationens verksamhet.

Rinnande vatten gör skillnad för flickors utbildning

Vattenpost i Shakatar, Nepal

Shakatar är en by i Nepal med 700 invånare. 1997 drabbades den av en stor översvämning som spolade bort dricksvattensystemet.

Utan fungerande vattensystem tvingas byborna gå i 90 minuter till den närmaste floden för att hämta dricksvatten. Det är ofta flickorna i byn som hämtar vatten. Det tar lång tid och de missar därför stora delar av sin skoldag.

Nytt vattensystem förbättrar livet

Plan arbetar i Shakatar sedan 2011 och har finansierat ett nytt dricksvattensystem. Det stod klart i juni 2013.

I dag finns 25 vattenposter i Shakatar. Invånarna har även fått tillgång till sanitära toaletter med möjlighet att tvätta sig.

Det nya vattensystemet har lett till att fler flickor hinner gå i skolan. Det ger dem större möjligheter i framtiden.

– Tidigare kom många flickor till skolan först efter att flera lektioner var över. Nu är nästan alla här i tid till den första lektionen, berättar Sanjaya Jha, skolans rektor.

Möjlighet att odla hela året

Shakatar ligger i en torr region där det är svårt att odla. Under halva året, när det inte är regnperiod, måste plantor vattnas regelbundet för att inte dö. Vattentillgången i Shakatar är nu äntligen så stor att byborna kan vattna sina köksträdgårdar och odla året runt.

Skördarna blir större och räcker hela året. Många kan till och med sälja en del av skörden och tjäna lite pengar.

Kvinna vattnar i Shakatar, Nepal

Rent vatten är en förutsättning för god hälsa och en grund för att bygga fungerande samhällen. Som berättelsen från Shakatar i Nepal visar kan rent vatten inte bara ge bättre hygien utan också en ökad närvaro i skolan för flickor. Under 2014 byggde eller renoverade Plan 4 112 brunnar världen över.

Av: Daniel Claesson, Plan Sverige