Stöd vår kamp! Plan uppmanar världens ledare att satsa på flickors rätt till utbildning

annahslitenAnna Hägg-Sjöquist, generalsekreterare Plan Sverige. Foto: Plan

INTERNATIONELLA FLICKDAGEN: Idag den 11 oktober firas den internationella flickdagen, som instiftats av FN på Plans initiativ. Förra året chockades världen när den pakistanska flickan Malala Yousafzai sköts av talibaner på väg till skolan – bara två dagar innan den första flickdagen skulle firas. Plan International har spelat en nyckelroll i den globala rörelse som har skapats kring flickors utbildning under det gångna året.

Malala har hjälpt till att skapa ett momentum runt frågan om flickors utbildning. Tack vare Malala upplever vi som jobbar för flickors utbildning att frågan äntligen har hamnat på den globala agendan. Malala är bara en av miljoner människor världen över som ställt sig bakom Plans kampanj för flickors rätt till utbildning, Because I am a Girl. Under året som gått har 1,5 miljoner människor räckt upp handen för flickors rätt att gå i skolan, vilket visar att det finns en stor uppslutning kring frågan internationellt. Bara i Sverige har över 100 000 människor engagerat sig. Nu ska namninsamlingen lämnas över till FN i New York med krav på att flickors utbildning ska prioriteras av världens ledare.

Fortfarande går 66 miljoner flickor i världen inte i skolan. Det här är både ett brott mot flickors mänskliga rättigheter och ett enormt slöseri med resurser. Plan arbetar för att utrota de hinder som gör att flickor inte får den utbildning de har rätt till. De viktigaste orsakerna till detta är:

  • Barnäktenskap. Varje dag riskerar närmare 40 000 flickor under 18 år att giftas bort. Det leder ofta till att flickor tvingas sluta skolan och blir gravida medan de själva är barn.
  • Tidiga graviditer och osäkra aborter är den vanligaste dödsorsaken bland flickor 15-19 år i utvecklingsländer.
  • Våld mot flickor. Till exempel gör risken för övergrepp på väg till skolan att föräldrar inte vågar låta sina flickor gå dit.
  • Tungt hushållsarbete. Flickor förväntas ofta ta hand om småsyskon och hushållet i stället för att utbilda sig.

Världsbanken har i studier kommit fram till att ett av de mest effektiva sätten att utrota fattigdom är att satsa på flickors utbildning. En utbildad flicka gifter sig senare, föder färre och friskare barn och ökar sina framtida inkomster med upp till 20 procent. Forskning visar också att kvinnor återinvesterar det de tjänar i sin familj i större utsträckning än män -vilket gör att de kan lyfta sig själva och nästa generation ur fattigdom. FN:s uträkningar visar att vissa länder förlorar så mycket som 6,5 miljarder kronor per år genom att inte flickor får utbildning.

Det går att vända utvecklingen – om viljan finns! Det förutsätter att regeringar världen över satsar resurser på att ge alla flickor rätt till en utbildning av god kvalitet i minst nio år samt utrotar barnäktenskap och våld mot flickor.

Plan hoppas att Malalas modiga kamp för flickors utbildning kommer att tjäna som en väckarklocka för världens regeringar i denna viktiga fråga.

Av: Anna Hägg-Sjöquist, generalsekreterare Plan Sverige.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *