Ung Plan-delegation i FN

Blogg 2

 

Plan vid FN kvinnokommissions möte i New York: En delegation stödd av Plan och bestående av unga tjejer från sex olika länder är just nu i FN för att prata om flickors rättigheter. Tjejerna som kommer från El Salvador, Uganda, Vietnam, Finland och Norge deltar i FN:s kvinnokommissions möte i New York som inleds idag måndag och pågår fram till den 15 mars.

Temat för kommissionens möte är våld mot flickor och kvinnor och den unga Plan-delegationen kommer att belysa våld i skolan som är ett av de största hindren för flickors utbildning. Mellan 500 miljoner och 1.5 miljarder flickor och pojkar utsätts varje år för någon typ av våld, ofta inom skolans väggar. Flickor är dessutom extra utsatta för våldtäkt, exploatering och diskriminering från andra elever och många gånger från den egna läraren. För tidiga graviditeter, dåliga skolresultat och avhopp från skolan är tydliga konsekvenser av den extra utsatthet som det kan innebära att vara flicka.

Mötet i FN är en möjlighet för de unga kvinnorna att dela med sig av sina erfarenheter och påverka beslutsfattare från FN:s medlemsländer att intensifiera arbetet med att stärka flickors rättigheter globalt.

Enligt Marcela, 17 år från El Salvador, är diskriminering av flickor ett stort problem i hennes samhälle, strax utanför El Salvadors huvudstad San Salvador. Könsrelaterat våld, barnäktenskap och för tidiga graviditeter är några av de utmaningar som möter unga kvinnor här. Men Marcela är fast besluten att skapa förändring i sitt samhälle genom att utmana de normer och förutfattade meningar som ofta står i vägen för henne och hennes tjejkompisar.

”Jag har lärt mig att det inte går att förhålla sig passiv till det som sker i samhället om man vill skapa jämställdhet mellan könen. Jag började kräva mina egna rättigheter och berätta för andra att det är våra rättigheter och ingen kan ta dem ifrån oss.”

Plan deltar på FN:s kvinnokommissions möte i New York och arrangerar bland annat ett flertal seminarier på teman som könsrelaterat våld i skolan och barnäktenskap som hinder för utbildning.

Lär känna de unga delegaterna

Se en ny film om flickors situation i storstäder

 

Av Sanna Wolff, projektledare Opinion

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *