Idag står vi upp mot kvinnlig könsstympning

könsstympning

INTERNATIONELLA DAGEN MOT KVINNLIG KÖNSSTYMPNING Ms Dona Tchamo är 67 år och mamma till fyra vuxna barn. Hon bor i Bafatá i Guinea-Bissau som ligger i Västafrika. Dona utförde tidigare de traditionella ritualer och ingrepp som innebär att unga flickor könsstympas*. Idag arbetar hon för Plan för att opinionsbilda mot dessa traditioner. Det här är hennes berättelse.

”Under många år genomförde jag med hjälp av en kniv könsstympningar av flickor. Många gånger reste jag långt från min egen by för att utföra ceremonier på flickor, ibland så långt bort som Senegal och Mauretanien. Att utsättas för kniven anses av många samhällen vara en viktig tradition på vägen mot att bli kvinna.

När jag var liten såg vi alltid fram emot knivceremonierna i min by. Det var stora festligheter i samband med ceremonin då en flicka ansågs bli en ren kvinna och redo för moderskap genom att genomgå könsstympning. En kvinna som inte hade utsatts för kniven ansågs inte ren nog att tillaga mat åt sin man. Hon skulle inte accepteras av sitt samhälle eller av sin framtida make.

Ceremonin inleds på kvällen med att människor dansar och sjunger tills tidigt nästa morgon. Då tillreds en frukost som består av ris och youghurt. De flickor som ska genomgå ceremonin äter två skedar av frukosten och kastar sedan upp den tredje skeden på taket av sina hem. Detta kallas Nhirri Chonli eller ”födelsemat.” Könsstympning är utbrett i Västafrika och det är vanligtvis de äldre som utför stympning av unga. Det är ett sätt att accepteras av sitt samhälle. Jag minns min egen ceremoni och den stolthet som jag kände för mig själv, min familj och min by. Jag var del av en tradition som hade varat i generationer.

Under större delen av mitt liv omfamnade jag dessa traditioner. Så, förra året, övergav jag kniven. Jag hade träffat en kvinna i Bafatá som hette Adamaia och som arbetade med Plan. Hon berättade för mig om hälsoriskerna med kvinnlig könsstympning och om hur det kan skada, eller till och med döda kvinnor och flickor. Hon hjälpte mig att förstå att som kvinna måste man inte förändra sin anatomi för att få respekt, vara mamma och ta hand om sin familj.

Jag önskar att jag vetat det tidigare, det jag vet nu. Det skulle ha förändrat livet för så många flickor. Jag hade inte utsatt dem för den här risken. Jag har haft tur som inte har lidit som andra könsstympade kvinnor gjort, av infertilitet, infektioner, smärta och obehag i samlivet med sina män och vid förlossning. Nu vet jag att det här inte är en ”god” tradition utan en tradition som skadar kvinnor och som kan leda till döden.

Nu använder jag inte längre kniven. Istället hjälper jag andra att förstå varför de ska sluta praktisera kvinnlig könsstympning. Jag talar i egenskap av någon som har upplevt kniven på två sätt – genom att själv utsättas för den och genom att utsätta unga flickor för den. Jag säger till dem att könstympning varken hjälper dig, din by eller din familj. Utsätt inte era små flickor för kniven.”

Den här berättelsen är hämtad från regionen Bafatá i Guinnea Bissau, där över 90% av kvinnorna och flickorna har utsatts för könsstympning (enligt Plans siffror från 2010).

Kvinnlig könsstympning är en tradition som resulterar i död och livslånga skador så som ökad utsatthet för sjukdomar och smitta, smärta vid samlag, komplikationer i samband med graviditet och barnafödande, blödningar och fistula för flickor och unga kvinnor. 140 miljoner flickor och kvinnor i världen idag lever med de negativa konsekvenser som könsstympning innebär.

Plan arbetar tillsammans med lokala partners i 40 samhällen i Guinea Bissau för att stoppa kvinnlig könsstympning genom att synliggöra hur barn skadas och omtolka de negativa föreställningar och traditioner som upprätthåller sedvanan, till stor del relaterade till könsroller och kvinnors sexualitet. Målet är att nå 80 000 personer fram till 2015 genom opinionsbildande insatser som riktar sig till olika grupper i samhället: barn, kvinnor, utövare av kvinnlig könsstympning, traditionella och religiösa ledare, hälsoarbetare, myndighetspersoner, lärare, lokala organisationer och beslutsfattare.

*Kvinnlig könsstympning omfattar alla ingrepp där man, av icke-medicinska skäl, tar bort eller på annat sätt skadar de yttre kvinnliga könsdelarna. Det är en tradition som förekommer på olika platser i världen, främst i Afrika, Mellanöstern och Sydasien.

Den 6 februari är av FN inrättad som den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning.

Text av Sanna Wolff, Projektledare Opinionsbildning på Plan

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *