Pushpa drömmer om att plugga vidare

lucka18

Under fyra år kommer Barnens framtid att följa 13-åriga Pushpa från Indien. Hon är ansiktet utåt för Plan Sveriges kampanj Because I am a Girl som handlar om flickors rätt till utbildning. Med utgångspunkt i Pushpas liv kan Plan berätta om många av de hinder som flickor över hela världen stöter på när de ska utbilda sig.

– Att vi valde Pushpa beror på att hon kan tala för sin sak och kommer från en familj som är väldigt stöttande, säger Maya Jakobsson på Plan Sverige som har träffat Pushpa flera gånger.

Pushpa är tretton år gammal och bor med sin familj i delstaten Rajastan i nordvästra Indien. Pushpa är näst yngst i en syskonskara på åtta barn. Hennes pappa driver en teshop vid järnvägsstationen och hennes mamma jobbar i byns förskola. I byn finns även en skola som sträcker sig upp till åttonde klass. Pushpa, som går i sjuan, berättar att hon gillar skolan, framförallt engelska och hindi. Eftersom hon vill bli lärare eller sjuksköterska hoppas hon kunna läsa vidare på gymnasiet. Det betyder dock att hon inte kan gå kvar i byskolan utan måste studera längre bort från byn.

Men många tjejer tvekar att pendla. Det finns alltid en risk att kidnappas eller utsättas för våldtäkt på väg till skolan vilket skulle dra skam både över den utsatta flickan och hennes familj. Det är en orsak till att många flickor slutar skolan i förtid. Men Pushpa har tur. Hennes bror som arbetar har erbjudit sig att stötta Pushpa ekonomiskt om hon bestämmer sig för att börja på en skola med studentboende. Pushpa är osäker på om hon vill flytta
hemifrån men är beredd att ta steget om det betyder att hon kan bli lärare eller sjuksköterska. Annars skulle hon troligen följa i sin äldre syster Durgas spår och bli sömmerska. Durga var tvungen att sluta skolan efter åttan eftersom familjen inte hade råd att låta henne plugga vidare och eftersom hon behövdes i hemmet och i jordbruket.

I Pushpas familj har alla döttrar varit över 18 år när de har gift sig och även Pushpa vill vänta tills hon blir äldre. Hon känner många flickor som har gift sig tidigt, och det gäller särskilt dem som inte läser vidare på gymnasiet.

Vill du ge bort en julklapp som gör skillnad? Du får ett fint gåvobevis att ge bort. Läs mer här!

Pushpa. Foto: Plan
Pushpa. Foto: Plan

Sista fadderbesöket blev ett äventyr

FADDERRESAN TILL PARAGUAY Nu var det dags för det allra sista fadderbesöket, som skulle visa sig bli det mest strapatsfyllda. Efter flera dagar med strålande sol var det dags för oss att bli blöta. Morgonen började med ett lätt duggregn som snart omvandlades till ett skyfall, vilket gjorde att den bil vi färdades i inte kunde ta sig fram till området där Carinas fadderbarn bodde. Men inget kunde stoppa Carina från att träffa sitt fadderbarn så vi valde att promenera den sista biten i lera och ösregn. Det var en intressant strapats och helt klart värt färden och det blev ett väldigt minnesvärt möte.

Utsikten från Carinas fadderbarns hus. Det var minst sagt blött den dagen.
Utsikten från Carinas fadderbarns hus. Det var minst sagt blött den dagen.
Mysigt möte
Mysigt möte

Fadderbesök och projekt i Paraguarí.

FADDERRESAN I PARAGUAY Efter några avkopplande dagar i Argentina begav vi oss återigen till Paraguay för att besöka intressanta projekt och träffa flera fadderbarn i Paraguarí. Här besökte vi flera skolor och fick alltid ett fantastiskt bemötande med dans, tal och dikter som eleverna skrivit som handlade om barns lika rättigheter. Vi besökte även en hälsoklinik som Plan stöttade i form av att möjliggöra att sjukvårdspersonalen kunde åka ut till avlägsna områden och vaccinera barn och föräldrar.

Vi besökte Cecilias fadderbarn där dagen avslutades med en fotbollsmatch.

Fotbollsmatch hos Cecilias fadderbarn
Fotbollsmatch hos Cecilias fadderbarn

Sedan var det dags för Anns fadderbarn och där blev vi hämtade i en Ox-taxi som man kallade det.

Vi möts av en fantastisk ox-taxi prydd med Sveriges och Paraguays flagga.
Vi möts av en fantastisk ox-taxi prydd med Sveriges och Paraguays flagga.

Barn från området kom till familjen för att berätta om Plans arbete i området och för att sjunga en fin sång.

Barn från området sjöng en fin sång på det lokala språket Guaraní.
Barn från området sjöng en fin sång på det lokala språket Guaraní.

Fantastiskt möte med svenskättlingar i Oberá

FADDERRESAN I PARAGUAY Efter att ha varit i Iguazú i några dagar begav vi oss till Oberá i Norra Argentina. Staden grundades av svenska migranter i slutet av 1800-talet och hade då namnet Villa Svea men bytte sedan namn till Oberá.

I Oberá fick vi träffa ett härligt gäng svenskättlingar i det föreningshus som de kallade ”Det Nordiska huset”. Vi blev bjudna på sju sorters kakor och fick bland annat prata med den härliga Lucia som föddes i Oberá, hade aldrig varit i Sverige men talade perfekt svenska.

Faddrarna tillsammans med svenskättlingarna
Faddrarna tillsammans med svenskättlingarna

Barn och ungdomar har rätt att delta och få sin röst hörd!

Idag är det den Internationella dagen för mänskliga rättigheter. En dag till för att fira mänskliga rättigheter samt ett tillfälle att uppmärksamma specifika rättigheter varje år. FN har valt temat för årets mänskliga rättighetsdag som handlar om inkludering och rätten att delta. Man betonar att alla människor, även; kvinnor, ungdomar, funktionshindrade, minoriteter, ursprungbefolkning, fattiga och marginaliserade människor, har rätt att få sin röst hörd och delta i politiska beslut.

Den 10 december 1948 antogs, av FNs generalförsamling, den allmänna deklarationen för mänskliga rättigheter. Detta dokument kom att lägga grunden för framtida mänskliga rättighetsdokument och konventioner. Mycket har hänt på 64 år, men mycket återstår att göra och förändra.

Den allmänna deklarationen gäller ALLA människor, barn som vuxna. Men eftersom barn ändå ofta hamnade i skymundan i diskussioner om mänskliga rättigheter bestämde FN år 1989 att anta en konvention specifik för barn; Konventionen om barnets rättigheter (Barnkonventionen).

Enligt Barnkonventionen har barn alltid rätt att få delta, bli lyssnade på och få sin röst hörd i alla beslut som berör och påverkar dem. Detta är en av konventionens grundprinciper. Barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Det vill säga, att ju äldre och mognare ett barn är desto större inflytande ska barnets åsikt ha i det slutgiltiga beslutet. Men även små barn måste bli lyssnade till. Trots det är det fortfarade vanligt att vuxna tar beslut utan att konsultera barn.

Vi på Plan anser att barns erfarenheter och åsikter är viktiga. Barn och ungdomar utgör mer än hälften av världens befolkning i utvecklingsländer. Därför har vi ett stort engagemang och arbete för barns deltagande. Egypten är ett exempel på hur Plan arbetar med barns deltagande.

I Egypten representerar ungdomar mellan 10-29 år 40 % av befolkningen. Trots att ungdomar är den största samhällsgruppen i landet exkluderas de. Den statliga policyn underminerar deras möjligheter att delta och engagera sig i sociala aktiviteter.  Efter 25 januari revolutionen 2011 förändras ungdomarnas situation drastiskt då ungdomar ifrån alla samhällsgrupper stod upp och bevisade sig vara aktiva samhällsmedlemmar, kapabla att förändra sitt samhälle och sin situation. Det finns dock fortfarande barn och ungdomar som är marginaliserade och som inte känner att deras åsikter räknas eller påverkar eftersom det saknas tillräckligt med plattformar för deltagande. Plan arbetar med att förändra denna situation genom att arbeta med lokala partners för att organisera ungdomsgrupper. I grupperna får ungdomarna utbildning i kommunikation, ledarskap, strategisk planering, planering och fördelning av resurser, metoder för utveckling av samhället osv. Plan stöttar och hjälper grupperna att uttrycka sina åsikter i beslut som rör dem genom att sätta upp ungdomsstyrelser som kopplas samman med samhällsutvecklingsorganisationer, ungdomscentrum och andra organisationer på nationell nivå. Plan har arbetat med ungdomsgrupper i Egypten i över 5 år och har idag 60 aktiva grupper med över 1000 engagerade ungdomar för samhällsutveckling. Varje grupp har gjort stor skillnad i sina byar och genomdrivit sina frågor och idéer för en bättre miljö, för att öka kunskapen om rättigheter och skapa kampanjer för att minska våld mot flickor och mycket mer.

Pojke som filmar TV programmet Hear Us Out, Egypten. Foto: Plan / Ahmad El-Nemr
Pojke som filmar TV programmet Hear Us Out, Egypten. Foto: Plan / Ahmad El-Nemr

Plan har även skapat mediegrupper med ungdomar i Egypten.  Det finns cirka 30 grupper med 3000 aktiva deltagare. Grupperna arbetar med massmedia, social media, teater och cirkus för att kommunicera och debattera olika teman. Bland annat har man skapat ett TV program, Hear Us Out, som är väldigt populärt och som sänds över hela landet. I programmet presenterar och pratar ungdomsgrupper om frågor som berör dem. Exempel som teman som tagits upp är demokrati, våld i skolan, barnäktenskap, handikappades rätt, gatubarn osv. Flera miljoner människor tittar och berörs av sändningarna.

Vill du veta mer om Plans arbete i Egypten?

WORLD AIDS DAY COMMEMORTATED WITH THE FIRST LADY

DIREKT FRÅN ZAMBIA The Chibombo offices of Plan Zambia and Planned Parenthood Association of Zambia (PPAZ) joined the international community in commemorating the World AIDS Day (WAD) on 1st December, 2012. This year’s WAD event, organized by a committee including both organizations, was particularly special because it was graced by the First Lady of the Republic of Zambia, Dr. Christine Kaseba. The First Lady has championed a number of Zambian and international campaigns, such as the fight against cervical cancer, gender based violence (GBV), and HIV and AIDS. In her speech, the First Lady encouraged young people to contribute to the fight against HIV and AIDS and stop the transmission of the infection by practicing safer sex. She also discussed the importance of combating GBV and explained its relationship to the HIV pandemic.

At the event, Plan and PPAZ shared and distributed information, education, and communication (IEC) materials at an information desk. Eleven peer educators conducted one-to-one counselling and passed out condoms while 17 drama group members performed sensitization skits.

The night before the event Plan and PPAZ participated in a candlelight service along with church leaders.

Pic 1 aids dayFirst Lady Christine Kaseba speaking to the audience

Pic 2 aids dayYouth accessing materials at the Plan/PPAZ information desk

Text av: Patricia Nangoyi i Zambia

Skön vila vid Iguazúfallen

FADDERRESAN TILL PARAGUAY Efter några dagars väldigt intensiva och spännande dagar i fält åkte vi från Paraguay över gränsen till Argentina där vi fick se de imponerande Iguazúfallen på gränsen mellan Argentina och Brasilien. Första dagen såg vi fallen i spöregn på nära håll på den argentinska sidan och dag två fick visade fallen upp sin bästa sida i strålande solsken.

De imponerande Iguazúfallen.
De imponerande Iguazúfallen.