Idag vill vi hindra katastrofer!

Idag är det FN:s internationella dag för katastrofreducering. Temat för i år är flickors och kvinnors roll i att skapa samhällen som är motståndskraftiga mot katastrofer. Plan uppmärksammar denna dag för att visa hur människor världen över arbetar för att minska risker för att drabbas av katastrofer.

Plan Sverige har varit med och tagit fram en studie om hur katastrofer påverkar barn i Sydasien. Över tretusen pojkar och flickor i fem sydasiatiska länder fått berätta om sina erfarenheter av katastrofer. Sydasien är hårt drabbat av översvämningar och cykloner i spåren av klimatförändringar. Studien visar att det är vanligt att barn i samband med katastrofer ofta tvingas bo hos avlägsna släktingar eller i flyktingläger. I samband med detta ökar risken för att de blir utnyttjade tillexempel genom barnarbete, våld eller sexuella övergrepp. Katastrofer bidrar också till att skolgången avbryts, eller att barnens skydd i skolmiljön försämras.

För ett år sedan besökte jag några byar i ett bergigt distrikt i Nepal. Det var slutet av monsunsäsongen, men det verkade som att det aldrig skulle sluta regna. Vattnet forsade fram så att de dånade i dalgången. Enorma sjok av lera och klippblock hade rasat ner de branta bergssidorna. Stora träd hade dragits med och knäckts som tändstickor. Genomblöta och rädda för att själva rasa ner i avgrunden, om den porösa stigen skulle ge vika, tog vi en paus under ett stort stenblock. Där satt en grupp barn på väg till skolan, klädda i skjortor och flip-flops. De berättade att de gick längs de farliga stigarna två timmar varje dag för att komma till skolan. Senare fick jag höra att det inte var ovanligt att barn trillade ner för stup, träffades av nedrasande stenar eller spolades bort i de strida forsarna på väg till skolan. Många barn som stannade hemma och arbetade med sina familjer istället för att gå till skolan.

Det hade inte behövt vara så. Det går att bygga vallar och broar för att göra stigar säkra, man kan leda bort vatten i kanaler, man kan bygga skolor på platser dit barn kan ta sig på ett säkert sätt.

På Plan har vi lärt oss att flickor och pojkar ofta vet bäst själva vilka faror som finns där de bor. Och de kan själva föreslå lösningar på sina problem. Och de kan vara med och lösa problemet. Därför ger Plan barn och unga inflytande i våra projekt. En av dem är Mazhar, en ung kille som utsågs till hjälpledare i Plans barnvänliga område i ett tillfälligt läger efter översvämningen i Pakistan. Se en kort film om Mazhar här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *