Så ska flickor och pojkar skyddas från skadliga sedvänjor

Förra veckan deltog Plan Sverige på en expert konsultation där man diskuterade hur skadliga sedvänjor (harmful traditional practices) mot barn bäst kan bekämpas. Konferensens ägde rum i Addis Ababa och anordnades av Plan International (Plans FN kontor i New York och Plans regionala Afrika kontor/RESA) och FNs special rapporteur om våld mot barn (SRSG). Diskussionerna hölls kring betydelsen av att arbeta med nationella lagreformsprocesser som ett effektivit sätt för att förbjuda och angripa all typer av skadliga sedvänjor mot barn.

Runt om i världen utsätts miljontals flickor och pojkar för olika skadliga sedvänjor så som kvinnlig könsstympning, oskuldsprov, barnäktenskap, hedersmord, tvångsarbete/slaveri, tvångsmatning samt häxeri. Huvudslutsatserna från konferensen var för att bekämpa dessa sedvänjor måste man angripa grundorsakerna där lagreform, nära dialog med traditionella ledare samt mobilisering av civilsamhälles organisationer bör vara huvudangreppsätten. Man bör även skapa tillgängliga, barnvänliga rådgivningsstöd för barn på nationell nivå och anmäla och åtala förrövare och ge skydd till barn som utsätts för övergrepp.

Det som ständigt återkom under diskussionerna var att frågan inte längre är ett problem i några få länder utan att man måste se på frågan ur ett globalt perspektiv. Skadliga sedvänjor förekommer över hela världen och vi måste alla arbeta för att bekämpa sedvänjorna och skydda barnen mot övergrepp. I Sverige har t ex Regeringen nyligen presenterat en utredning om tvångsäktenskap där man föreslår att kriminalisera barn och tvångsäktenskap i Sverige (SOU2012:35).

Att få närvara på detta möte var otroligt intressant och lärorikt att få höra konkreta exempel på hur de program Plan Sverige stödjer kan stärkas för att bekämpa skadliga sedvänjor mot barn i alla länder där Plan arbetar.

Slutsatserna från mötet kommer att presenteras under i en tematisk rapport med konkreta rekommendationer för lagreform och effektiva angreppsätt för att bekämpa skadliga sedvänjor på den första internationella flick dagen, 11 oktober 2012.

För mer information

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *