Hallå där, Carl Bildt!

EU är en av världens största biståndsgivare. Unionens utvecklingspolitik har stärkt barns rättigheter på flera områden – bland annat har 9 miljoner barn skrivits in i grundskolan och 5 miljoner barn har vaccinerats mot mässlingen.

Under 2011 inleddes en diskussion inom EU kring hur unionens framtida långtidsbudget för åren 2014-2020 – där även biståndsbudgeten ingår – ska se ut.

Inte helt oväntat har många medlemsländer och aktörer synpunkter på det förslag till budget som presenterats från EU-kommissionen, och så även Plan. För oss är både nivån på biståndsbudgeten och hur medlem prioriteras viktiga frågor. Därför argumenterar vi tillsammans med andra barnrättsorganisationer för att EU:s utvecklingsbistånd – i linje med EU-kommissionens förslag – ska öka. Dessutom anser Plan att främjandet och skyddandet av barns rättigheter ska få ha en fortsatt stark ställning i budgeten.

Våra synpunkter har vi under våren delat med oss av i brev till såväl utrikesminister Carl Bildt som till samtliga svenska EU-parlamentariker.

[scribd id=93462413 key=key-ryloaw96me67hyte8fr mode=list]

 

/Ida Wistbacka, Samordnare opinionsbildning


Brev till Carl Bildt (på engelska)

Läs Plans, och andra barnrättsorganisationers, gemensamma ställningstagande (på engelska)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *