Regeringens politik behöver ett tydligare barnrättsperspektiv

Sverige har en Politik för Global Utveckling, ofta kallad PGU. Det är något helt fantastiskt som innebär att riksdagen har bestämt att Sveriges politik inom olika områden ska dra åt samma håll och bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Det är alltså inte bara biståndspolitikens uppgift utan gäller likaväl för till exempel handelspolitik, EU-relationer och finanspolitik. Alltså en fantastiskt fin ambition.

Tyvärr sker detta inte som det borde och för att sätta press på regeringen och lyfta fram utmaningar och tips på lösningar gör vi i de ideella organisationerna vartannat år en granskning av hur det går för PGU. Den kallas Barometern och lanseras i dag.

I PGU finns två perspektiv som ska genomsyra alla svensk politik. Det är de fattigas perspektiv och rättighetsperspektivet. Dessa perspektiv innebär att den fattige människans tolkning av sin situation ska vara i centrum. Fattigdom är inte bara brist på ekonomiska resurser utan kan också vara till exempel brist på makt och möjligheter att påverka sitt eget liv. Rättighetsperspektivet innebär att vi utgår från de mänskliga rättigheterna och allas värdighet.

Vid lanseringen idag blev det tydligt att arbetet med PGU är väldigt dåligt, nästan som om det avstannat. Men som en av talarna sa, det har inte runnit ut i sanden utan det handlar om att det finns stora konflikter mellan olika intressen. Det som är bra för global utveckling är inte alltid bra för svenska företag eller arbetsmöjligheter, och då får utvecklingen ofta stryka på foten.

I Barometern lyfter Plan särskilt fram att regeringens politik behöver ett tydligare barnrättsperspektiv, som innebär att politiska beslut föregås av en barnrättsanalys som tittar på hur barn kommer att påverkas vid beslutet.

En annan fråga som Plan kämpar för är att minska barns utsatthet vid katastrofer. Förebyggande arbete med att minska risken för katastrofer blir allt viktigare. Plan rekommenderar därför regeringen att i de landstrategier som görs för alla samarbetsländer tydligare koppla samman humanitärt stöd vid katastrofer med långsiktigt bistånd och katastrofförebyggande arbete.

 Läs hela Barometern

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *