Diskriminering av mammor hindrar barn från att få födelsebevis

Varje år kommer 51 miljoner barn till världen utan att registreras. De barnen ”finns” inte. De existerar inte i några dokument eller register, och det är liten chans att deras ens grundläggande rättigheter tillgodoses. De riskerar att hamna utanför både skolsystem och sjukvård – och utan att kunna styrka vem eller hur gammal man är, blir man ett lättare offer för trafficking och andra övergrepp.

En ny studie från Plan visar nu att många av barnen står utan födelsebevis enbart på grund av den diskriminering som deras mammor utsätts för. Studien bygger på fakta från 50 utvecklingsländer i Afrika, Asien, Latinamerika och Karibien. I de flesta av länderna i studien är det lag på att nyfödda barn ska registreras – men lagen kan också ange vem som har rätt att registrera barnet. I en del länder, däribland Laos, Nepal och Indien, är det inte tillåtet för mödrar att registrera sina barn. I det senare fallet slår lagen fast att om en födelse sker i hemmet, är det hemmets överhuvud som är huvudansvarig för att registrera barnet. Det innebär i de flesta fall pappan, eller om det är en ensamstående kvinna – hennes pappa.

I de flesta länderna har dock mammor lika stor laglig rätt som pappan att registrera sina barn – men är ofta förhindrade på grund av traditioner eller sedvänjor:

•    I Brasilien, Dominikanska Republiken och Ecuador är det till exempel bara aktuellt att en mamma registrerar barnet om pappan är frånvarande.
•    I Burkina Faso, där vem som helst enligt lag kan registrera ett barns födelse, är det enligt tradition familjens manliga överhuvud som gör det.
•    Ensamstående mammor möter ännu svårare hinder vid registrering i många länder. I Sierra Leone är det till exempel omöjligt att registrera ett barn om inte pappan erkänt faderskapet.
•    I länder som Bangladesh kan ogifta mammor känna sig hotade av våld till följd av den vanära som ett barn utanför giftermålet anses vara att hon väljer att överge sitt barn.

Plan har kämpat för att varje barn ska registreras vid födseln sedan 2005. Stöd vårt arbete!

Skriv under vår namninsamling som kräver att FN gör födelseregistrering till en globalt prioriterad fråga här!

Läs rapporten: Mother to child – How discrimination of women prevents them from registrering the birth of their child

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *