Plan jobbar för en bättre skola i Sri Lanka

Två flickor på skolan som tyckte det var spännande att öva sin engelska med oss.

Den här skolan i Walpola är ursprungligen från 1956 och både lokaler och utrustning har länge varit undermåliga. Under de 30 år som inbördeskriget pågått mellan Tamiler och Singaleser har dessutom kvaliteten på utbildningen varit låg och för barnen framtiden så oviss att studera inte känts meningsfullt. Barnens föräldrar som är jordbrukare saknar oftast själva utbildning och har inte heller uppmuntrat barnens skolgång.

Efter krigets slut 2009 har man med Plans stöd utförd en mängd förbättringar som lett till att skolan idag har klassrum, separata latriner för pojkar och flickor, teknisk utrustning och skolmaterial. Man har också tränat lärarna i mer interaktiva utlärningsmetoder för att motivera eleverna och skärpa deras kunskaper. Även föräldrarna har involverats för att de ska tycka att det är värt att skicka barnen till skolan.  I samarbete med Plan har man även bedrivit påverkansarbete för att få staten att se till att det finns finnas lärare i alla ämnen.  Den här skolan med 200 elever från årskurs 1-11 har en engelsklärare men långt ifrån alla skolor har det. Och då har ändå staten bestämt att engelska ska läras ut från årskurs 1 parallellt med modersmålet Sin hala eller Tamil.

Vi hälsades välkomna till skolan av elever som överräckte Lotusblad som var och en av oss fick ta emot.
Skolans engelsklärare.
Skolan bjöd på ”Tea party” med typiska Lankesiska sötsaker.

Text och foto: Åsa Malmqvist

Barn har rätt till utbildning enligt Barnkonventionen. Utbildning kan förändra förutsättningarna i livet. Vill du ge fler barn chans att gå i skolan? Då ska du bli Skolfadder!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *