Med katastrofinsatser som livräddning

John, Liliana, José och Susan. Foto: Plan

Utanför Colombias tredje största stad Cali träffar jag fyra unga medlemmar från en frivilliggrupp från orten Timba som arbetar katastrofförebyggande och med direkta katastrofinsatser som livräddning. Gruppen har 23 medlemmar i åldern 14- 51 och lyder under civilförsvaret, vilket är obligatoriskt om man vill engagera sig i denna typ av arbete. Gruppen leds av John 21 år, som berättar att de träffas varje fredag i ett par timmar för att öva, till exempel i första hjälpen och genomför fysträning som löpning. Man gör även gruppdynamikövningar. John säger att de älskar det de håller på med, ” vi gör detta för vårt eget samhälle och vi vet att vi gör nytta”.

Klimatet i denna region är tropiskt och det finns risker för bland annat översvämningar, jordskred, vulkanutbrott och jordbävningar. Men det finns även risk för andra typer av katastrofer. Susan berättar att det nyligen utbröt en svårkontrollerad brand i bergen och en kvinna rapporterades saknad. Susan deltog i sökandet och säger att hon är tacksam för den utbildning hon fått. Hon känner sig nu bättre rustad än tidigare för denna typ av uppdrag.

Jag berättar om Plans Sveriges klimatkampanj och hur svenska ungdomar engagerar sig i klimatfrågan. Vad tänker de om detta? Susan säger att hon vill skicka med till svenska unga att hon hoppas att de är medvetna om vad som händer i länder som Colombia där man påverkas av klimatförändringen i form av mer väderrelaterade katastrofer som till exempel häftiga skyfall.  ”Tyvärr kommer den även att drabba er i Sverige”, tillägger John, ”problemet är inte att klimatförändringen påverkar några idag utan att denna förändring kommer att påverkan alla i hela världen, så vi måste arbeta tillsammans”!

Gruppen har medlemmar i alla åldrar och det har fungerat ganska bra att komma överens och lyssna på varandra, men överlag tycker de fyra jag träffar att det är ganska ovanligt att äldre lyssnar och respekterar vad unga har att säga, de flesta äldre tror inte på ungas kapacitet. Till exempel så har denna grupp ordnat med många aktiviteter och man har ett eget hus där de träffas och övar. Trots detta så får de inte respekt av de vuxna. Mycket irriterande, särskilt när medelåldern i Colombia är låg, ca 28 år.  De flesta samarbetar inte, men unga är intresserade av att arbeta tillsammans, säger Liliana. Ett annat problem är att de flesta organisationer som arbetar med miljö och klimatfrågor är endast till för vuxna, avslutar John.

Plan arbetar tillsammans med båda barn, unga och vuxna med klimatfrågor och med att minska riskerna för katastrofer. Visa ditt stöd för vårt arbete – gilla vår facebooksida ”Stöd barnarbete”.

Text: Anna Garvander, Rådgivare katastrofförebyggande insatser på Plan Sverige

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *