Rapport från Klimatsmarta barn i Filippinerna


Filippinerna är ett av världens mest katastrofdrabbade länder. Just nu är tusentals människor drabbade efter en tropisk storm i södra delen av landet. I ett land som ofta drabbas av stormar, kraftiga regn och översvämningar är det viktigt att ha kunskap om vad man kan göra för att minska riskerna att drabbas och hur katastrofer kan förebyggas.

Plan har under en lång tid arbetat tillsammans med barn, unga, lärare, invånare och myndigheter på Camotesöarna i Filippinerna med att minska riskerna för katastrofer och många boende har blivit nästintill experter på just detta. Tack vare vårt nya projekt för Klimatsmarta barn finns nu möjlighet att sprida projektet till fler områden, fler skolor och fler engagerade ungdomar. Läraren Marianila säger: ”Riskreducering och klimatanpassning är allas ansvar. Vår approach är att tänka stort men starta i det lilla”.

Ungdomar och vuxna från Södra Leyte, en annan del av Filippinerna besökte nyligen Camotesöarna för att lära av projektet och kunna ta viktiga kunskaper med sig hem. I diskussioner med ungdomarna på Camotesöarna delade grupperna med sig av sina kunskaper och erfarenheter. En sak som gruppen från Södra Leyte var särskilt intresserade av var hur Camotesungdomarna gjort för att få så mycket stöd och uppmärksamhet från de vuxna i samhället.  Efter studieresan har gruppen i Södra Leyte satt igång med olika aktiviteter. De sprider information om riskreducering och katastrofer, bland annat med hjälp av filmvisning. De har också planterat bambuplantor och träd, som skyddar deras by mot översvämningar, en projektidé de fick tillsammans med sina unga ”kollegor” på Camotesöarna.

Ungdomarna på Camotesöarna och i Södra Leyte är definitivt Klimatsmarta barn som förändrar världen! Vill du visa ditt stöd för deras arbete – gilla vår kampanjsida på facebook. Vill du ge en gåva – sms:a Nyår till 72910 så skänker du 50 kronor till katastrofarbetet i Filippinerna.

Varför en internationell flickadag?

Många frågar sig nog om vi verkligen behöver ännu en internationell dag i våra almanackor – de är ju redan fulla av andra FN-dagar, bemärkelsedagar och helgdagar. Så varför ska bry oss mer om en internationell flickadag än om de andra?

Svaret är enkelt. Vi fäster inte tillräckligt mycket uppmärksamhet på de svårigheter och problem som flickor drabbas av och särskilt inte på de förutsättningar som flickor i utvecklingsländerna lever med. Dessa svårigheter och problem måste vi ta itu med och hitta lösningar för. Lösningar som garanterar att flickor får samma möjligheter i livet som pojkar.

  • I flera länder är det är vanligt att flickfoster aborteras eftersom många hellre vill ha en son. Därmed förnekas flickor sin grundläggande rättighet: rätten att födas.
  • När flickor är små, omkring 1-5 år, är risken tre gånger så stor att de är undernärda jämfört med pojkar.
  • Flickor utgör en majoritet av de 67 miljoner barn som i dag inte går i skolan. Det är dessutom mindre troligt att en flicka går vidare till högstadiet eller gymnasiet än att en pojke gör det. Det är inte ovanligt att en flicka istället gifts bort och därmed måste stanna kvar i hemmet innan hon ens fyllt 14.
  • Flickor utstår mer våld och sexuella trakasserier bara för att de är flickor och sannolikheten är större att de blir utsatta för trafficking och tvingade till sexarbete. Dessa flickor fastnar ofta i fattigdom och för fattigdomsarvet vidare till sina barn och kommande generationer.

Enkelt uttryckt: om vi ser till att flickor får samma möjligheter som pojkar från det att de föds, stärker vi dem och deras familjer att kunna bryta fattigdomscirkeln. Då får de en chans att bli kvinnor, mödrar, anställda och ledare med mer kunskaper och med större makt över sin framtid:

  • Att investera i flickor ger en högre avkastning än någon annan investering som görs för ett lands utveckling. Omfattande forskning visar att flickor är nyckeln till att minska fattigdom för barn, familjer, samhällen och hela länder.
  •  För varje år som en flicka går kvar i skolan, ökar hennes framtida inkomst med 10 till 20 procent. Om hon har möjlighet att försörja sig, kommer hon att dra både sig och sina barn ur fattigdomen. Kvinnor investerar ofta det de tjänar i sina barn – i deras hälsa, utbildning och framtid.
  • En flicka som fått utbildning gifter sig ofta senare i livet och får färre och friskare barn. Hon har också en större möjlighet att hålla sig frisk och det är tre till tio gånger mer sannolikt att hennes barn överlever.

Den internationella flickadagen ger oss möjlighet att tydligare lyfta flickors rättigheter på den globala agendan genom kampanjer och påverkansarbete både globalt och lokalt, så att flickorna får den uppmärksamhet de förtjänar som medborgare och som starka aktörer i sina familjer, samhällen och länder.

Dessa är bara några anledningar till att den internationella flickadagen förtjänar mer än en notering i din kalender den 11 oktober.

Hur mycket kan du om flickors situation? Gör vårt quiz om flickor så får du svaren!

Planstark dag på tv igår!

Först reportage i Adam Live på TV3 om Adam Alsings resa till Ghana med Plan och senare på kvällen gästade vår generalsekreterare Anna Hägg Sjöquist Aktuellt och pratade om barnäktenskap och den nyinstiftade internationella flickadagen.

Resereportaget från Ghana ser du här på TV3 Play (klippet börjar 16:30 minuter in).

Anna Hägg Sjöquist om barnäktenskap och internationella flickadagen ser du här på SVT Play (klippet börjar 17:45 minuter in).

11 oktober blir internationell flickadag!

Foto: Plan

Hurra! Igår beslutade FN att den 11 oktober blir internationell flickadag.
– Vi är oerhört glada över att FN äntligen beslutat att inrätta en internationell flickadag i syfte att sätta fokus på flickors rättigheter. Plan har sedan 2009 aktivt arbetat för att få FN att inrätta en dag för att alla världens flickor, säger Anna Hägg-Sjöquist, generalsekreterare på Plan Sverige.

Läs mer

Katastrofen i Filippinerna

Foto: Plan

Uppskattningsvis har 26 928 familjer eller 142 961 människor drabbats av katastrofen i Filippinerna. Omkring 46 561 människor bor tillfälligt i evakueringscenter. Hjälp oss hjälpa! Sms:a Katastrof till 72910 och bidra med 50 kr. Eller sätt in ett bidrag på våra 90-konton (Pg 90 07 31-1 eller Bg 900-7311), märk inbetalningen med ”Filippinerna”. Fler sätt att hjälpa.

Läs mer om vad Plan gör på plats

Med katastrofinsatser som livräddning

John, Liliana, José och Susan. Foto: Plan

Utanför Colombias tredje största stad Cali träffar jag fyra unga medlemmar från en frivilliggrupp från orten Timba som arbetar katastrofförebyggande och med direkta katastrofinsatser som livräddning. Gruppen har 23 medlemmar i åldern 14- 51 och lyder under civilförsvaret, vilket är obligatoriskt om man vill engagera sig i denna typ av arbete. Gruppen leds av John 21 år, som berättar att de träffas varje fredag i ett par timmar för att öva, till exempel i första hjälpen och genomför fysträning som löpning. Man gör även gruppdynamikövningar. John säger att de älskar det de håller på med, ” vi gör detta för vårt eget samhälle och vi vet att vi gör nytta”.

Klimatet i denna region är tropiskt och det finns risker för bland annat översvämningar, jordskred, vulkanutbrott och jordbävningar. Men det finns även risk för andra typer av katastrofer. Susan berättar att det nyligen utbröt en svårkontrollerad brand i bergen och en kvinna rapporterades saknad. Susan deltog i sökandet och säger att hon är tacksam för den utbildning hon fått. Hon känner sig nu bättre rustad än tidigare för denna typ av uppdrag.

Jag berättar om Plans Sveriges klimatkampanj och hur svenska ungdomar engagerar sig i klimatfrågan. Vad tänker de om detta? Susan säger att hon vill skicka med till svenska unga att hon hoppas att de är medvetna om vad som händer i länder som Colombia där man påverkas av klimatförändringen i form av mer väderrelaterade katastrofer som till exempel häftiga skyfall.  ”Tyvärr kommer den även att drabba er i Sverige”, tillägger John, ”problemet är inte att klimatförändringen påverkar några idag utan att denna förändring kommer att påverkan alla i hela världen, så vi måste arbeta tillsammans”!

Gruppen har medlemmar i alla åldrar och det har fungerat ganska bra att komma överens och lyssna på varandra, men överlag tycker de fyra jag träffar att det är ganska ovanligt att äldre lyssnar och respekterar vad unga har att säga, de flesta äldre tror inte på ungas kapacitet. Till exempel så har denna grupp ordnat med många aktiviteter och man har ett eget hus där de träffas och övar. Trots detta så får de inte respekt av de vuxna. Mycket irriterande, särskilt när medelåldern i Colombia är låg, ca 28 år.  De flesta samarbetar inte, men unga är intresserade av att arbeta tillsammans, säger Liliana. Ett annat problem är att de flesta organisationer som arbetar med miljö och klimatfrågor är endast till för vuxna, avslutar John.

Plan arbetar tillsammans med båda barn, unga och vuxna med klimatfrågor och med att minska riskerna för katastrofer. Visa ditt stöd för vårt arbete – gilla vår facebooksida ”Stöd barnarbete”.

Text: Anna Garvander, Rådgivare katastrofförebyggande insatser på Plan Sverige