Internationell klagomekanism för barn

På Plan Sveriges Scribd-sida hittar du våra brev och rapporter.

Plan arbetar internationellt för att det ska finnas ett tilläggsprotokoll till barnkonventionen som ger barn möjlighet till individuell klagan. Det skulle stärka barns rättsäkerhet. Frågan ligger nu hos FN:s generalförsamlings tredje utskott,  som kommer att behandla frågan i november. Därefter är det generalförsamlingens uppgift att fatta beslut om tilläggsprotokollet ska antas eller inte. Om tilläggsprotokollet antas behöver det sedan ratificeras av tio medlemsstater innan det börjar gälla. Vill du läsa breven Plan har skrivit till regeringen och bland annat Carl Bildt i frågan hittar du dem på Plan Sveriges Scribd-sida.

Plans arbete i Dominikanska republiken

Plan startade sin verksamhet i Dominikanska republiken 1987 och arbetar i dag i 156 samhällen i områdena Azua, Barahona, Elías Piña, San Juan och Pedernales. Ett av de största problemen är våldet och de som främst faller offer är kvinnor och barn. Antalet mord på kvinnor i hemmet är alarmerande och förövarna blir sällan bestraffade på grund av det svaga rättssystemet och en utbredd tolerans mot våld. Därför arbetar Plan för att motverka könsrelaterat våld samt våld mot barn. Läs mer

Förebyggande katastrofarbete

Dan på Plankontoret i Santo Domingo förklarar hur de seismologiska linjerna går på ön Hispanola som Haiti och Dominikanska republiken delar. Dan arbetar med förebyggande katastrofarbete på Plan Dominikanska republiken, tidigare var han på Haiti.

Särskilt barn och ungdomar utbildas i hur man kan förbereda sig för en katastrof som till exempel en jordbävning eller översvämning under orkansäsongen. Katastrofer är ett ständigt hot här. Det är inte en fråga om de kommer utan när. Man utbildas också i vad man kan göra för att minska skadorna och vad som är viktigast att prioritera efter en katastrof. Dan berättade som ett gott exempel på att detta arbete ger resultat, att man i samband med orkanen Emily i augusti i år klarat sig utan hjälp utifrån och därmed kommit fortare tillbaka till normala vanor./Åsa Malmqvist