Plans arbete med katastrofförebyggande insatser

Efter 6 timmars bilfärd från Guatemala City, varav de två sista på rejält skumpiga vägar så är vi äntligen framme i Polochic.  Vägen har kantats av flera jordskred, vilka följt efter den senaste tidens kraftiga regn och på sina håll är vägen nästan inte framkomlig. Vägarbeten för att rensa bort stenar och lera pågår, men ju längre bort från huvudstaden vi kommer desto färre av dessa ser vi. Längs med vägen är det fullt av barn; på väg till skolan och barn som hjälper sina föräldrar med att bära ved och annat. Vi ser också många gamar som cirklar högt och som lockats av de sopor som delvis ligger gömda i djungeln i olagliga dumpningsplatser.

Guatemala är en världens fattigaste länder som regelbundet drabbas av svåra översvämningar och jordskred till följd av kraftiga regn. Dessutom ligger landet i ett område där drygt 75 procent av alla jordbävningar i världen registreras. Guatemalas utsatta läge, i kombination med den utbredda fattigdomen gör landet och dess befolkning mycket sårbara.  Polochic ligger i en fattig del av Guatemala som till övervägande del befolkas av en fattig ursprungsbefolkning. I Polochic arbetar Plan med att uppmärksamma invånarna på risker som finns i deras närområde och vad man kan göra för att söka minska dessa och hur man bättre kan förbereda sig.

Jag besöker byn Tampur där Plan stödjer en lokal katastrofhanteringskommitté. Gruppen har 15 medlemmar som ibland annat fått utbildning i första hjälpen och hur man evakuerar familjer. Manuel Tzibxol, gruppens ordförande, berättar att man varje år drabbas av svåra översvämningar,  i augusti  stängdes vägen till byn helt av på grund av vattenmassorna. Men byn fick ingen hjälp av de lokala myndigheterna, trots att gruppen ingår i det officiella systemet för katastrofhantering. Man märker även klimatförändringen här. För 40 år sedan drabbades man inte av översvämningar, men nu inträffar de årligen. Vi har inget val, vi måste anpassa oss, säger Manuel. Kristina Cha, den enda kvinnan i gruppen, tycker att fler kvinnor ska finnas i gruppen för att bredda arbetet. Om en katastrof inträffar är det viktigt att det finns kvinnor med kunskap som kan hjälpa andra kvinnor, säger Kristina.

Plan involverar även barnen i programmet och vi träffar Victoria och Milton, 13 år. De ser yngre ut än svenska tonåringar, vilket kan ha att göra med den utbredda undernäringen som bland annat påverkar barnens utveckling. De berättar om de olika riskerna som finns byn. Victoria säger att hon lärt sig att söka efter en säker plats, som ligger lite högre upp, när floden svämmar över. Det är farligt att bo nära floden, särskilt när vattennivån är hög är det inte säkert att vara nära, men jag vet hur man simmar, avslutar Victoria.

Plan Guatemalas Programchef, Jose Campang berättar att Plan kommer fortsätta stödja byn, bland annat med att försöka koppla ihop den lokala kommittén med ansvariga myndigheter och med att arbeta med frågor om katastrofer och beredskap i skolan, tillsammans med lärare och elever.

Text: Anna Garvander, Rådgivare katastrofförebyggande insatser på Plan Sverige

Manuel. Foto: Anna Garvander
Kristina. Foto: Anna Garvander
Hela gruppen. Foto: Anna Garvander
Victoria och Milton. Foto: Anna Garvander

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *